RoomOS är förinstallerat på enheten och uppdateringar installeras automatiskt. Enheten söker automatiskt efter nya uppdateringar:

  • Första gången du startar den

  • När du återställer enheten

  • Varje dygn

Som standard körs dagliga uppdateringar mellan klockan 12.00 occh 00.30 på natten din lokala tid.

När det finns en ny version av programvaran tillgänglig kan det ta några dagar innan uppdateringen hinner distribueras till alla enheter.

Om någon använder enheten vid den schemalagda tiden görs uppdateringen när enheten inte längre används.

När meddelandet om programuppdatering dyker upp kan du:

  • Installera det nya programmet genom att välja Uppgradera nu.

  • 
Skjut upp installationen i sex timmar genom att välja Skjut upp.

  • 
Vänta tills installationen startar automatiskt, inom 1 minut.

Det tar ungefär fem minuter att hämta och installera RoomOS. Om du har en långsam anslutning kan det ta längre tid.

Om det finns en ny program varu version och du vill uppdatera enheten omedelbart, gör du det från menyn Inställningar.

Styrelse, skriv bord: dra från höger sida av enhetens Start skärm eller tryck på Om du vill öppna kontroll panelen. Tryck sedan på enhets inställningar. Bläddra till och välj program uppdateringar.

Rums serie: Tryck på På enhetens Start skärm för att öppna kontroll panelen. Tryck sedan på enhets inställningar. Bläddra till och välj program uppdateringar.