Värdar och samvärdar skapar och hanterar privata möten från sin Webex Meetings-klient. Om du är värd kan du läsa mer om att skapa privata möten, tilldelar deltagare och startar sessioner här. Mötes deltagare på en enhet får en avisering när de har kopplats till en slingor-session och kan delta i sessionen för att möta, dela innehåll och samar beta i en mindre grupp.

Innan du ansluter till ett Webex-möte på din enhet kan du läsa under Enheter i avsnittet Kända problem och begränsningar för privata möten.

Delta i en slingor-session på din enhet

När en värd eller samvärd startar privata möten under ett möte visas ett meddelande på din enhet eller pekkontroller. Du får information om att de privata mötena har startat och vilket du är tilldelad till.Du kan:

  • Knacka på Anslut nu – enheten växlar direkt från huvudmötet till det privata mötet. eller

  • Knacka på Anslut senare – meddelandet försvinner. När du är redo att ansluta öppnar du deltagarlistan. Du ser ditt tilldelade möte där och kan trycka på Anslut.


Tryck på Anslut nu om du är på en skiva när värden startar slingor-sessioner . Du kan inte ansluta senare med en Board-enhet.

När du har anslutit till ett privat möte ser du ett meddelande som bekräftar att du har anslutit. Öppna deltagarlistan om du vill se vilka som befinner sig i mötet, namnet på mötet du deltar i och en timer som visar hur länge mötet har varit öppet.Under en slingor-session på din enhet

De vanliga mötesfunktionerna är även tillgängliga i privata möten: du kan när som helst stänga av eller slå på ljudet och starta eller stoppa din video under mötet, på samma sätt som när du befinner dig i huvudmötet.

Du får ett meddelande om mötesvärden eller samvärden gör dig till presentatör under ett möte, tar bort dig från det aktuella mötet eller lägger till dig i ett annat möte.

Läs mer om vilka funktioner som är tillgängliga i Webex Meetings-klienten för värdar och samvärdor under privata möten här.

Lämna en slingor-session på din enhet

När de privata mötena är slut ser du ett meddelande om att mötet håller på att stängas med en timer som räknar ned. När timern har löpt ut återgår du automatiskt till huvudmötet.Du kan även lämna ditt privata mötet eller huvudmötet när som helst:

1

Knacka i skärmens nederkant och tryck på Lämna session.

2

Knacka på Lämna session för att lämna det privata mötet och återgå till huvudmötet, eller på Lmna möte för att lämna mötet helt och hållet.