Cisco Webex Room USB

Cisco Webex Room USB

16 sep 2021
Kom igång med Cisco Webex Room USB

Cisco Webex Room USB är en smart videokonferenslösning för gemensamma utrymmen och den är kompatibel med alla samarbetsleverantörer.

Vi presenterar Cisco Webex Room USB

Cisco Webex Room USB styrs med fjärrkontroll eller direkt från programklienten. Den ger utmärkt video- och ljudkvalitet i möten och har funktioner som automatisk brusreducering och Best Overview. Du kan även dela presentationer lokalt genom att ansluta Room USB till din bärbara dator med en HDMI-kabel.

Ringa ett samtal

Anslut datorn till USB-C-uttaget på Room USB med USB-kabeln. Room USB har stöd för HD1080p-video.

Öppna inställningarna för samtalsklienten på datorn. Se till att du väljer Room USB i video- och ljudinställningarna.
Om du vill utöka konfigurationen med en extern bildskärm ansluter du datorn till bildskärmen som vanligt.

När du ringer samtal via en tredjepartsklient väljs kamera, mikrofon och högtalare baserat på operativsystemets eller appens standardinställningar. Du kan åsidosätta de här inställningarna.

Kamerans indikatorlampa lyser när kameran är aktiv för att upprätthålla sekretess.

Klienten från tredje part styr alla andra funktioner.

Dela innehåll med HDMI-kabel

Room USB erbjuder lokal delning av 4K-innehåll. Anslut bara datorn till Room USB med HDMI-kabeln.


Observera att delning endast är tillgänglit utanför samtal. För att dela under ett samtal måste du använda inringningsklienten.

Trådlös delning för gäster

Du kan använda gästdelning för att trådlöst dela från din webbläsare till Cisco Webex Room USB.

Med gästdelning från devices.webex.com kan du dela innehåll trådlöst till alla Room-enheter som är registrerade i Webex. Du behöver inte ladda ned någon Webex-app eller registrera ett Webex-konto, så det är ett utmärkt sätt att samarbeta med dina kollegor.

Tänk på följande när du använder gästdelning:

 • Delning fungerar när enheten är passiv. När enheten är i samtal eller någon annan delar kan du inte starta en delning.

 • Ljudet spelas upp via din bärbara dator, men inte via skärmen.

 • Video strömmas i 1080p med 10 bildrutor per sekund eller 720p med 30 bildrutor per sekund. Välj Optimera för rörelse och video för att säkerställa bästa möjliga upplevelse.

 • Gästdelning fungerar med de senaste versionerna av Firefox och Chrome i Windows, Mac OS och Linux.

 • Om du stänger webbläsaren eller fliken där devices.webex.com är öppet avbryts delningen.

1

Koden för gästdelning finns på startskärmen.

2

Gå till devices.webex.com, ange den 9-siffriga gästdelningskoden och klicka på Nästa. Ange sedan den 4-siffriga delningskoden och klicka på Anslut.

PIN-koden för delning visas på din enhets skärm.

3

Klicka på Dela skärm och välj om du vill dela hela skärmen, ett program eller en Chrome-flik.


 

Om du tänker dela videoinnehåll väljer du Optimera för video så att du får högre bildfrekvens och lägre upplösning. Det ger en jämnare videodelning.

4

När du vill sluta dela klickar du på Sluta dela i webbläsaren.

Kamerakontroll

Den här funktionen ingår inte i programvaruversioner av CE.

Det finns två sätt att styra kameravyn på Room USB.

 • Best Overview: kameran identifierar mötesdeltagarna automatiskt och ramar in dem perfekt. Använd fjärrkontrollen, gå till enhetens namn uppe till vänster och tryck på OK. Aktivera eller avaktivera Bästa kameraöversikt.

 • Justera vyn: om du vill fokusera på ett specifikt objekt eller område i rummet använder du fjärrkontrollen och anger önskad vy manuellt. Använd fjärrkontrollen, gå till enhetens namn uppe till vänster och tryck på OK. Avaktivera Bästa kameraöversikt. Välj sedan Justera kameravy och använd fjärrkontrollen till att panorera, luta och zooma (upp till 5x) kameran.

Ändra språk på en rums- eller skrivbordsenhet

Du kan ändra språket om inte enheten befinner sig i ett pågående samtal eller ett möte.

När du ändrar språkinställningarna visas ändringen på enhetens skärmtangentbord. Det här innebär att du kan använda alfabetet för det språk du föredrar på tangentbordet, till exempel när du söker i katalogen.

Stationära och rumsenheter enheter har stöd för följande språk:

 • Engelska (am.)

 • Engelsk (br.)

 • Franska (Frankrike)

 • Franska (Kanada)

 • Tyska

 • Spanska (Spanien)

 • Spanska (Latinamerika)

 • Katalanska

 • Arabiska

 • Tjeckiska

 • Danska

 • Finska

 • Hebreiska

 • Ungerska

 • Italienska

 • Japanska

 • Koreanska

 • Nederländska

 • Norska

 • Polska

 • Portugisiska (Portugal)

 • Portugisiska (Brasilien)

 • Ryska

 • Svenska

 • Turkiska

 • Kinesiska (förenklad)

 • Kinesiska (traditionell)

1

Välj enhetsnamnet på startsidan och öppna Inställningar.

2

Välj Språk och välj sedan det språk du vill använda på enheten i listan.

9 aug 2021
Riktlinjer för administration av Cisco Webex Room USB

Vi presenterar Cisco Webex Room USB

Cisco Webex Room USB är en videokonferenslösning för gemensamma utrymmen som styrs med en fjärrkontroll eller direkt från programklienten. Den ger utmärkt video- och ljudkvalitet i möten och har funktioner som automatisk brusreducering och Best Overview. När den inte används kan du visa anpassat innehåll med digital skyltning och lägga till anpassad varumärkesinformation på skärmen. Room USB fungerar också som lokal hubb för delning av 4K-innehåll och ansluts från din dator till skärmen via HDMI-kabel.

Du kan bara registrera Room USB som en delad enhet.

När den registrerats till Cisco Webex är följande funktioner tillgängliga:

 • Webex Control Hub, som ger fjärrhantering, programuppgraderingar och analys

 • Digital skyltning och anpassning

 • Trådlös delning via din webbläsare

 • Smarta rum, med personräkning för användningsstatistik och automatisk skärmintegration via HDMI

Aktivera Cisco Webex Room eller Webex Boards

Innan du börjar

När du registrerar din Room-, Desk- eller Webex Board-enhet i Cisco Webex kan du administrera den via Control Hub. Mer information om Control Hub finns i Kom igång med Cisco Webex Control Hub.

Innan du börjar konfigurera enheten ska du skapa en arbetsyta och en 16-siffrig aktiveringskod i Control Hub. Läs här om att Skapa en arbetsyta och att Generera en aktiveringskod för en enhet.

Om du vill lägga till Cisco Webex Calling och andra tjänster läser du Lägga till tjänster till en befintlig arbetsyta med Cisco Webex Board-, Room- och Desk-enheter. Observera att du inte kan lägga till Cisco Webex Calling till Room USB.

Enheten levereras med förinstallerad programvara och alla uppdateringar installeras automatiskt. Om en programuppdatering är tillgänglig när du registrerar en ny enhet för första gången rekommenderar vi att du uppgraderar den. Mer information om programvaruuppdateringar finns i avsnittet Automatiska programvaruuppdateringar.

1

Installera och koppla in de kablar som behövs enligt anvisningarna i installationshandboken. När enheten är inkopplad startar den automatiskt och kontrollerar nätverksanslutningen. Om nätverksanslutningen fungerar söker enheten efter uppdateringar av Webex RoomOS och installerar eventuella nya versioner. Om det är problem med anslutningen visas ett felmeddelande som anger vad felet kan bero på.

2

När programvaran har uppdaterats startas konfigurationsguiden. Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera dina nätverksinställningar, ange aktiveringskoden och kontrollera skärmen, kameran och ljudet.

Du kan antingen ändra språkinställningarna innan du startar konfigurationsguiden eller efteråt via menyn Inställningar.

Tidsformatet baseras på inställningen för tidszon och kan inte konfigureras separat.

Använd Wi-Fi på rums-USB

På rums-USB kan du välja att använda antingen trådbunden eller trådlös nätverksanslutning.

Du kan växla mellan trådbunden och trådlös nätverksanslutning från menyn Inställningar på enheten. Du behöver fjärrkontrollen för att få tillgång till menyn.

Om du vill använda trådlöst nätverk måste du först koppla bort Ethernet-kabeln.

Följande autentiseringstyper stöds:

 • Öppen

 • WPA-PSK (AES)

 • WPA2-PSK (AES)

 • WPA-EAP-PEAP

 • EAP-TLS

 • EAP-TTLS

 • EAP-FAST

 • PEAP

 • EAP-MSCHAPv2

 • EAP-GTC

Enheten kommer bara ihåg ett nätverk i taget. Om du växlar mellan olika nätverk måste du ange lösenordsfrasen igen.

1

Gå till enhetsnamnet på startsidan och öppna Inställningar. Gå till Nätverksanslutning och välj WiFi.

2

Välj det trådlösa nätverket du vill ansluta till.

3

Om nätverket kräver autentisering anger du lösenordsfrasen och väljer sedan Anslut.

Avancerade inställningar och administration

Följ länkarna nedan om du vill veta mer om avancerad konfiguration av Room USB i Control Hub och hur du ställer in funktioner som digital skyltning och varumärkesanpassning, nätverksinställningar och rumskonfiguration.

Avancerade inställningar i Control Hub

Tillgängliga funktioner

Nätverksinställningar

Guider för installation och rumsinställning

Uppgradera Webex Room USB till Webex Room Kit Mini

Du kan enkelt uppgradera Webex Room USB till Webex Room Kit Mini genom att köpa ett uppgraderingspaket. Uppgraderingspaketet innehåller en nyckel för licensuppgradering och en Cisco Touch-kontroll. När du får din Touch-kontroll anger du bara licensnyckeln så blir din Room USB till en Room Kit Mini.

Uppgradering ger följande:

 • Öppen åtkomst till API:er och makron

 • Möjlighet att starta möten direkt från pekkontroll istället för datorn

 • Cisco Proximity, för trådlös delning genom Webex Meetings eller Webex Teams-appen

Var den här artikeln användbar?

Cisco Webex Room USB