Du kan använda funktionen Möten på din telefon för att delta i dina Webex-möten. Du kan även se dina kommande möten och få ett meddelande när ett möte håller på att starta. Använd möten med delningsfunktionen och samarbeta med dina kollegor.

Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

När du ansluter till ett möte kan du få information om varje deltagare med knappen Deltagare.

På den anslutna HDMI-skärmen ser du följande alternativ:

 • Deltagare som är aktiva i mötet. Skärmen ändras när olika personer deltar i mötet.

 • Status för alla deltagare som visas, inklusive aktiva talare, tystade deltagare och deltagare som delar skärm.

Under ett möte kan du kontrollera din högtalartelefon med knapparna Tyst och Samtalsvolym volymikon med en minus-symbol på vänster sida och en plus- symbol till höger.

Du kan läsa dina schemalagda Webex-möten. Du kan också ansluta till ett möte om det är på väg att startas.

1

Knacka på Möten .

2

Bläddra mellan dina schemalagda möten. Välj ett möte om du vill visa mötesinformationen.

3

(Alternativ) Knacka på Delta för att delta i mötet. Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

Om din telefon har en anslutning till en onlinekalender får du ett meddelande när ett möte håller på att starta.

När det är dags att starta ett möte visas information om mötet på din HDMI-skärm. Det visas ett mötesmeddelande på din telefon.

Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

Gör något av följande:

 • Knacka på Delta för att delta i ditt Webex-möte.
 • Knacka på Påminn senare för att få en andra varning.
 • Knacka på Ignorera om du vill ignorera mötet.

Du kan delta i Webex-möten direkt från telefonen med Delta i Webex .

Innan du börjar

Du behöver ett mötesnummer. Detta är det nio- till elvasiffriga numret i mötesinbjudan.

1

Knacka på Delta i Webex .

2

Ange mötesnumret och knacka på Delta.

LED-raden lyser grönt.

Du kan ansluta till ett möte från telefonen med ett Webex Meeting-nummer. Det här är ett enkelt sätt att ansluta till ett möte om du inte har din kalender online.

Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

Innan du börjar

Du får mötesnumret i inbjudan till Webex-mötet. Vissa möten har också ett lösenord.

1

Knacka på Samtal .

2

Ange ditt mötesnummer.

3

(Alternativ) Ange ditt möteslösenord om du har ett.

4

Knacka på Delta.

Om du parkopplar din telefon med datorn kan du delta i ett Webex-möte från din mötesapp. Det gör att du kan använda telefonen och din HDMI-skärm för att samarbeta.

När det är dags att starta ett möte visas en mötesavisering på datorn.

Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

Innan du börjar

Parkoppla din telefon till din mötesapp.

Välj Starta möte på datorskärmen.

Under Webex-mötet kan du visa information om deltagarna på telefonen. Du kan bland annat visa följande information:

 • En lista över personer som närvarar.

 • Status för alla deltagare som visas, inklusive aktiva talare, tystade deltagare och deltagare som delar skärm.

Du får också en meddelande om en deltagare anländer på eller lämnar mötet.

Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

Innan du börjar

Delta i ett möte.

Knacka på Deltagare.

Om din administratör har konfigurerat så kan du använda din enhet för att ansluta till ett Microsoft Teams-möte och samarbeta med dina medarbetare eller kunder.

Med den här integrationen kan du utföra följande åtgärder:

 • Delta i ett möte med Ett knapptryck för Microsoft Teams-möten. Den här funktionen kräver att du lägger till en kalenderresurs till mötet eller vidarebefordrar din mötesinbjudan till rummet.

 • Dela innehåll med hjälp av en HDMI-kabel under ett möte.

 • Se på innehåll som delas av andra deltagare i mötet.

 • Se mötesdeltagarlistan och alla personers ljud- och delnings status. Den aktiva talaren visas inte.