Grafikformat och storlekar som stöds

Du kan använda många vanliga grafikformat för ditt foto: .jpg, .png, .gif, eller .bmp. Filen måste vara under 10 MB.

1

Gå till Meddelanden och välj ett utrymme.

2

Klicka på Information om Utrymme och klicka sedan på Redigerautrymmesinställningar.


 

Om utrymmet modereras visas inställningar för Visa utrymme och du kommer inte att kunna göra någraändringar.

3

Gå till Utrymmesbild och klicka på Ändra bild för att ändra en befintlig utrymmesbild.

4

Klicka på utrymmets namn för att byta namn på utrymmet.

5

Välj enomslagsbild – välj en omslagsbild för utrymmet.

6

När du har gjort dina ändringar klickar du på Spara.

1

Välj ett utrymme från din utrymmeslista eller gå till Teams och välj ett teamutrymme.

2

I utrymmet knackar du på aktivitetsmenyn och sedan på Info .

3

För att byta namn på utrymmet knackar du på utrymmets bild och anger det nya namnet.

4

Tryck på Klar för att spara dina ändringar.


 

När du byter namn på ett utrymme visas föregående namn som en anteckning i meddelandeområdet så att du kan se en historik över utrymmesnamnet som ändras.

1

Välj ett utrymme från din utrymmeslista eller gå till Team och välj ett teamutrymme och knacka sedan på aktivitetsmenyn och tryck på Info .

2

Knacka på utrymmesikonen och sedan på Välj utrymmesbild för att välja en ny bild, beskära bilden och knacka på Ställ in avatar.

3

För att byta namn på utrymmet, knacka på utrymmets namn och skriv in det nya namnet.

4

Tryck på Klar för att spara dina ändringar.


 

När du byter namn på ett utrymme visas föregående namn som en anteckning i meddelandeområdet så att du kan se en historik över utrymmesnamnet som ändras.

1

Gå till Meddelanden och välj ett utrymme från utrymmeslistan.

2

Öppna utrymmesinställningarna och klicka på Redigera utrymmesinställningar.

3

Om du vill uppdatera utrymmets namn klickar du på namnet och skriver in ett nytt namn. Om du inte vill ställa in utrymmesfotot klickar du på Klar.

4

För att ställa in utrymmesfotot klickar du på utrymmets foto.


 

Om utrymmesfotot inte har ställts in är utrymmets foto den cirkel som har utrymmets initialer i sig.

5

Om utrymmet redan har ett foto klickar du på Ladda upp utrymmesfoto för att ändra bilden. Om du inte vill att utrymmet ska ha en bild längre klickar du på Ta bort foto för att ta bort utrymmets foto. Om utrymmet inte har ställts in med ett foto blir du ombedd att överföra ett foto utan att klicka på Överför foto för utrymme.

6

Klicka på Har gjort.