Du kan redigera alla utrymmesinställningar utom utrymmet Allmänt.

Men om du är medlem i ett modererat utrymme kan du bara visa utrymmesinställningarna och inte redigera dem.

Grafikformat och storlekar som stöds

Du kan använda många vanliga grafikformat för ditt foto: .jpg, .png, .gif eller .bmp. Filen måste dock vara mindre än 10 MB.

1

Gå till Meddelanden och välj ett utrymme.

2

Klicka på Information om utrymme och klicka sedan på Redigera utrymmesinställningar .


 

Om utrymmet modereras visas Visa utrymmesinställningar och du kommer inte att kunna göra några ändringar.

3

Gå till Utrymmesbild och klicka Ladda upp bild för att ladda upp en ny bild eller Ändra bild för att ändra en befintlig utrymmesbild.

4

Klicka på Namn på utrymme för att byta namn på utrymmet.

5

Välj en omslagsbild – välj en omslagsbild för utrymmet.

6

När du har gjort dina ändringar klickar du på Spara .

1

Gå till Meddelanden och välj ett utrymme.

2

Tryck på aktivitetsmenyn trycker du på info och trycker sedan på utrymmesbilden.

3

Tryck redigera för att lägga till en utrymmesbild och välj antingen Ta foto eller Välj Befintligt foto .

4

Tryck på utrymmesnamnet och ange ett nytt utrymmesnamn.

5

Tryck Klart för att spara dina ändringar.


 

När du byter namn på ett utrymme visas det tidigare namnet som en anteckning i meddelandefältet, så att du kan se en historik över ändringar av utrymmets namn.

1

Gå till Meddelanden och välj ett utrymme.

2

Tryck på aktivitetsmenyn och trycker på info .

3

Tryck på utrymmesikonen och sedan på Välj Utrymmesbild Välj en ny bild genom att beskära bilden och trycka på Spara .

4

Om du vill byta namn på utrymmet trycker du på utrymmets namn och skriver in det nya namnet.


 

När du byter namn på ett utrymme visas det tidigare namnet som en anteckning i meddelandefältet, så att du kan se en historik över ändringar av utrymmets namn.

1

Gå till Meddelanden och välj ett utrymme från utrymmeslistan.

2

Öppna utrymmesinställningarna och klicka på Redigera utrymmesinställningar .

3

För att uppdatera utrymmesnamnet klickar du på namnet och skriver ett nytt namn. Om du inte vill ställa in utrymmesfoto klickar du på Klart .

4

Klicka på utrymmesfotot för att ställa in utrymmesfotot.


 

Om utrymmesfotot inte har ställts in är utrymmesfotot den cirkel som har utrymmesinitialerna.

5

Om utrymmet redan har ett foto klickar du på Överför utrymmesfoto för att ändra foto. Eller om du inte vill att utrymmet ska ha ett foto längre klickar du på Ta bort foto för att ta bort utrymmesfotot. Om utrymmet inte har en fotouppsättning blir du ombedd att överföra ett foto utan att klicka Överför utrymmesfoto .

6

Klicka på Har gjort.