Söker efter viktiga meddelanden.

Klickaför att visa alla tillgängliga filter. Välj sedan ett filter för att visa endast de meddelanden eller utrymmen som du vill se.

Om du väljer Oläst eller Aviseringar filter kan du klicka på för att uppdatera vyn och rensa meddelanden när du har läst dem.

För att återgå till din Utrymmen eller klicka på för att ta bort ett visst filter och välj Visa hela listan .


 

Dina kommande och pågående möten visas alltid längst upp i utrymmeslistan, oavsett vilka utrymmesfilter du har ställt in. Kommande och pågående möten visas dock inte högst upp i utrymmeslistan när meddelandefilter som t.ex. @ Omnämnanden eller Flaggor är valda.


 

När du använder Aviseringar , Dolt , Oläst och Utkast filter kan du klicka på ikonerna för att återgå till filterlistan eller klickaRensa filter för att återgå till din utrymmeslista:

 • AviseringarNotifications
 • Dold
 • OlästaUnread
 • UtkastDrafts

Windows-användare – klicka Utseende för att välja utseende i listan med filter:


 
Dessa inställningar visas redan i filterlistan för Mac-användare.
 • Visa avsnitt – växla mellan visa avsnitt eller se de senaste meddelandena i utrymmeslistan.

 • Separera DM och utrymmen – lägga till flikar i utrymmeslistan för att organisera hur du visar dina utrymmen.

 • Visa kompakt vy – växla till kompakt vy i utrymmeslistan för att snabbt se fler utrymmen.

 • Visa rekommenderade meddelanden – visa ytterligare ett utrymme överst i listan över utrymmen, som prioriterar meddelanden som du kan ha missat. Se Webex-appen| Rekommenderade meddelanden för mer information.

Tryck påför att visa tillgängliga filter. Välj sedan ett filter för att visa endast de utrymmen som du vill se.


 

Om du vill rensa listan över olästa utrymmen går du till Oläst filtrera och tryck på Markera allt som läst .

För att återgå till din Utrymmen från huvudlistan över filter trycker du på Visa hela listan .


 

Dina kommande och pågående möten visas alltid längst upp i utrymmeslistan, oavsett vilka utrymmesfilter du har ställt in. Kommande och pågående möten visas dock inte högst upp i utrymmeslistan när meddelandefilter som t.ex. @ Omnämnanden eller Flaggor är valda.

Du kan även välja några utseendeinställningar i filterlistan:

 • Visa avsnitt – växla mellan visa avsnitt eller se de senaste meddelandena i utrymmeslistan.

 • Separera DM och utrymmen – lägga till flikar i utrymmeslistan för att organisera hur du visar dina utrymmen.

 • Visa rekommenderade meddelanden – visa ytterligare ett utrymme överst i listan över utrymmen, som prioriterar meddelanden som du kan ha missat. Se Webex-appen| Rekommenderade meddelanden för mer information.

Tryck påför att visa tillgängliga filter. Välj sedan ett filter för att visa endast de utrymmen som du vill se.


 

Om du vill rensa listan över olästa utrymmen går du till Oläst filtrera och tryck på Markera allt som läst .

Tryck på för att ta bort ett visst filter igen för att återgå till din filterlista.

Om du vill återgå till din Utrymmen lista väljer du Visa hela listan .


 

Dina kommande och pågående möten visas alltid längst upp i utrymmeslistan, oavsett vilka utrymmesfilter du har ställt in. Kommande och pågående möten visas dock inte högst upp i utrymmeslistan när meddelandefilter som t.ex. @ Omnämnanden eller Flaggor är valda.

Du kan även välja några utseendeinställningar i filterlistan:

 • Visa avsnitt – växla mellan visa avsnitt eller se de senaste meddelandena i utrymmeslistan.

 • Separera DM och utrymmen – lägga till flikar i utrymmeslistan för att organisera hur du visar dina utrymmen.

 • Visa rekommenderade meddelanden – visa ytterligare ett utrymme överst i listan över utrymmen, som prioriterar meddelanden som du kan ha missat. Se Webex-appen| Rekommenderade meddelanden för mer information.

Klicka på Filtrera efterför att visa alla tillgängliga filter. Välj sedan ett filter för att visa endast de meddelanden eller utrymmen som du vill se.


 

I Oläst och Aviseringar filter kan du klicka på för att uppdatera vyn och rensa meddelanden när du har läst dem..

För att återgå till din Utrymmen från huvudlistan över filter klickar du på Avbryt .

För att ta dig ur ett visst filter och återgå till din Utrymmen lista klickar du på efter filternamnet.

Du kan även välja några utseendeinställningar i filterlistan:

 • Visa Favoriter överst – växla snabbt för att se dina favoritutrymmen överst i utrymmeslistan.

 • Separera DM och utrymmen – lägga till flikar i utrymmeslistan för att organisera hur du visar dina utrymmen.