Hitta dina Cloud-inspelningar


För ett möte som är kopplat till ett utrymme visas en länk förmötesinspelningen automatiskt i utrymmet där mötet ägde rum.

Logga in på https://web.webex.com/och klicka på Inspelningar.

Inspelningarna för det typ av tjänst visas i en lista på sidan.


 

Beroende på filstorlek och bandbredd kan det ta upp till 24 timmar att ta emot din inspelning.

Hitta dina lokala inspelningar

  • För Windows: Inspelningar som startas från ett möte kan nås från mappen Dokument i Min dator.

  • För Mac: Inspelningar som startas från ett möte kan nås från hemmappen med hjälp av Finder.


Det här är standardsökvägarna för dina lokala inspelningar, men du kan också välja en annan sökväg för att spara inspelningarna.