Over uw opname

Als host hebt u toegang tot de opname op het tabblad Opnamen op de pagina Vergaderingen of Bellen.

Als deelnemer krijgt u toegang tot een vergadering of gespreksopname van de host van de vergadering. Zoek naar een e-mail van de host met een toegangslink tot het opnamebestand. Zie hoe u contact kunt opnemen met de host van uw vergadering voor meer informatie.


 

Alleen de host of een co-host kan een vergadering opnemen. U kunt niet opnemen als de opnameoptie niet wordt weergegeven in de besturingselementen voor vergaderingen. Als een cohost de vergadering opneemt, zal de host van de vergadering nog steeds de opname ontvangen en de eigenaar van de opname zijn nadat de vergadering is beëindigd.

Zie Webex | Een vergadering opnemen voor meer informatie over het opslaan van uw opnamen.


 

Als u zich abonneert op Webex via uw serviceprovider en deze opties niet ziet, neemt u contact op met het klantondersteuningsteam van uw provider voor meer informatie over de beschikbare opnameopties.

Uw cloudopnamen zoeken

1

Meld u aan bij User Hub.

2

Selecteren Opnamen vanuit het navigatievenster.


 

Afhankelijk van de bestandsgrootte en bandbreedte kan het tot 24 uur duren voor de opname beschikbaar is.

Uw lokale opnamen zoeken

  • Voor Windows: Opnamen die zijn gestart in een vergadering zijn terug te vinden in de map Documenten in Mijn computer.

  • Voor Mac: Opnamen die zijn gestart in een vergadering zijn terug te vinden via de Thuismap via Finder.


 

Dit zijn de standaardadressen voor uw lokale opnamen, maar u kunt ook een ander adres selecteren om de opnamen op te slaan.