Webbsändning ingår endast i händelseprenumerationer med 3 000 eller fler användare.

1

Logga in på din Webex-webbplats och klicka på Möten.

2

Klicka på Starta bredvid din webbsändning.

3

Anslut ljud och video ochklicka sedan på Starta händelse .


 

När du startar en webbsändning sänder du ännu inte. Deltagarna kan inte se eller höra något förrän direktuppspelningen är över.

4

När du är redo att börja sända klickar du på StartaWebcast, väljer streaming-layout och klickar sedan på Gå live.

5

Du kan interagera med deltagare på flera olika sätt när du är värd för en händelse i webbsändningsläget. Mer information finns i Hantera frågor och svar-sessioner i en Webcast och Hantera omröstningar i en Webcast.

För att stoppa strömning klickar du på Stoppa webbsändningoch klickar sedan på Stopp för att bekräfta.

Detta avslutar inte webbsändningen. Klicka på Avsluta händelse om du vill avsluta webbsändningen.

1

Öppna appen Cisco Webex Meetings din mobila enhet.

2

Gå till din möteslista och tryck på Starta bredvid din webbsändning.


 

När du startar en webbsändning sänder du ännu inte. Deltagarna kan inte se eller höra något förrän direktuppspelningen är över.

3

Välj Dina ljud- och videoinställningar.

4

När du är redo att påbörja sändningen trycker du på Fler alternativ och sedan på Startafler alternativikonWebcast.

5

Tryck på Visa.

För att stoppa strömning knackar du på Stoppaströmning och sedan på Stopp för att bekräfta.

Detta avslutar inte webbsändningen. Tryck på Avsluta händelse för att avsluta webbsändningen.