1

Öppna din e-post eller kalenderinbjudan.

2

Om registrering krävs klickar du på Registrera, anger ditt namn och din e-postadress och öppnar e-postbekräftelsen när din registrering har godkänts.

3

Klicka på Delta i webbseminarium, varvid Meetings skrivbordsprogrammet hämtas automatiskt så att du kan installera det.

4

Klicka på Öppna Webex om du blir ombedd att göra det. I annat fall klickar du på Starta webbseminarium.

5

Ange ditt namn så som du vill att det ska synas i webbseminariet, markera Kom ihåg mig och klicka sedan på Logga in för att få tillgång till hela listan med funktioner för webbseminarium.

6

Ange deltagarlösenordet om du ombeds att göra det (det finns i e-postinbjudan) och klicka på Fortsätt.

7

Anslut din video och ditt ljud och klicka sedan på Delta i webbseminarium.

Nästa steg

När webbseminariet slutar kan du bli ombedd att delta i en undersökning.
1

Öppna din e-post eller kalenderinbjudan.

2

Om registrering krävs klickar du på Registrera, anger ditt namn och din e-postadress och öppnar e-postbekräftelsen när din registrering har godkänts.

3

Tryck på Delta i webbseminarium.

4

Om du inte redan har mobilappen Meetings trycker du på Hämta Webex Meetings > Installera > Öppna > Delta.

5

Redigera ditt namn som du vill att det ska visas i webbseminariet, markeraKom ihåg mig-rutan och och tryck sedan på Logga in så att du kan få tillgång till hela listan över webbseminariets funktioner.

6

Ange deltagarlösenordet om du ombeds att göra det (det finns i e-postinbjudan) och klicka på Fortsätt.

7

Anslut din video och ditt ljud så att andra kan se och höra dig.

1

Öppna din e-post eller kalenderinbjudan. Om du redan har ett Webex-konto på din dator hittar du webbseminariet i din Kalender-lista eller på din Start-sida.

2

Ring telefonnumret för Delta via telefon.

3

Ange händelsenumret (åtkomstkod), följt av #.

4

Ange det 8-siffriga händelselösenordet för telefoner, följt av #.

5

Ange ditt deltagar-ID (numeriskt lösenord) om du ombeds att göra det.

Om värden bara skickar en e-postinbjudan som diskussionsdeltagare kan du inte delta i webbseminariet som diskussionsdeltagare. Om du vill delta som diskussionsdeltagare måste värden bjuda in dig från schemaläggaren, eller så måste värden eller medvärden använda funktionen för inbjudan och påminnelse till att bjuda in dig under ett pågående webbseminarium.

1

Öppna din e-post eller kalenderinbjudan och klicka på Delta i webbseminarium. Om du redan har ett Webex-konto på din dator hittar du webbseminariet i din Kalender-lista eller på Start-sidan och klickar på Delta.

2

Om du inte redan har skrivbordsappen Meetings hämtas den automatiskt för installation.

3

Klicka på Öppna Webex om du blir ombedd att göra det. I annat fall klickar du på Starta webbseminarium.

Om du har problem med att installera appen eller om du inte vill installera något klickar du på Delta från din webbläsare för att använda webbappen.

4

Ange ditt namn så som du vill att det ska synas i webbseminariet, markera Kom ihåg mig och klicka sedan på Logga in för att få tillgång till hela listan med funktioner för webbseminarium.

5

Ange lösenordet för diskussionsdeltagare om du ombeds att göra det (det finns i e-postinbjudan) och klicka på Fortsätt.

6

Anslut din video och ditt ljud eller anslut till ett videosystem och klicka sedan på Delta i webbseminarium.

1

Öppna din e-post eller kalenderinbjudan och tryck på Delta i webbseminarium. Om du redan har ett Webex-konto på mobilen går du till webbseminariet i Mina möten och klickar på Delta.

2

Om du inte redan har installerat mobilappen får du en uppmaning om att hämta den. Tryck på Hämta Webex Meetings > Installera > Öppna > Delta.

3

Ange ditt namn som du vill att det ska visas i webbseminariet, markera Kom ihåg mig och tryck sedan på Logga in så att du får åtkomst till hela listan över funktioner för webbseminarium.

4

Ange lösenordet för diskussionsdeltagare om du ombeds att göra det (det finns i e-postinbjudan) och klicka på Fortsätt.

5

Anslut video och ljud till din mobila enhet eller anslut till ett videosystem.

1

Öppna din e-post eller kalenderinbjudan. Om du redan har ett Webex-konto på din dator hittar du webbseminariet i din Kalender-lista eller på din Start-sida.

2

Ring telefonnumret för Delta via telefon.

3

Ange händelsenumret (åtkomstkod), följt av #.

4

Ange det 8-siffriga lösenordet för diskussionsdeltagare för telefoner, följt av #.

5

Ange ditt deltagar-ID (numeriskt lösenord) om du ombeds att göra det.