Vi har stöd för den senaste versionen av Webex-appen och versionerna som är tillgängliga för administratörer i Control Hub (se Produktuppdateringskontroller för skrivbordsversioner av Webex-appen)

Den senaste informationen om nya funktioner hittar du i Webex-appen | Nyheter.

Vi rapporterar öppna och åtgärdade kundrapporterade buggar med svårighetsgrad 1 till 3.När en uppdatering inte inkluderar kundrapporterade buggar kommer det inte att finnas någon lista över åtgärdade buggar som visas för denna uppdatering.

Buggsökningsverktyget

Genom att använda Ciscos buggsökningsverktyg kan du hitta information om listade buggar och söka efter andra buggar som påverkar specifika uppdateringar av Webex-appen.Mer information om hur du använder buggsökning finns i hjälpverktyget för buggsökning.

19 oktober 2022

Följande appversion motsvarar dagens version:

 • Linux – 42.10.0.24000

4 oktober 2022

Följande appversioner motsvarar dagens versioner:

 • Windows – 42.10.0.23814

 • Mac – 42.10.0.23814

 • Android – 42.10

 • iPhone och iPad – 42.10

De buggar som listas i följande tabell beskriver åtgärdade problem i dessa versioner.Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwd25936

2

Webex-appen

Proximity-kamera inaktiverar utgående video

CSCwd25934

3

Webex-appen

I Windows kan användare lägga till flera dubbletter av kontakter om de fortsätter att klicka på spara-knappen upprepat när de sparar en anpassad kontakt

CSCwd25935

3

Webex-appen

Webex-appen för Mac visar meddelandet "Webex har inte åtkomst till din kamera" vid samtal som inte använder video.

CSCwc67570

3

Webex-appen

Problem med ljud med Bluetooth-headset på Android-enheter

CSCwc98102

3

Webex-appen

Det går inte att dela skärmen från iPhone/iPad för att optimera video peering av telefonen till rumssystemet

CSCwc73327

3

Webex-appen

Omslagets bild syns inte för användarna

CSCwc72178

3

Webex-appen

Webex-appen avslutas oväntat när du deltar i ett Webex-möte eller 1:1-chatt.

CSCwc62316

3

Webex-appen

Företagsnamnet beskuret i Hjälp> Om om man använder Square-logotypen

CSCwc52294

3

Webex-appen

Mötestiteln avbröts i en Webex-påminnelse för värden

CSCwc35197

3

Webex-appen

Det går inte att tagga andra i mötesdeltagare i Webex-utrymmen. Antal visar färre mötesdeltagare i skrivbordsklienten

CSCwb78123

3

Webex-appen

Ibland orsakade minnesanvändningen problem och orsakade att appen oväntat avslutades.

CSCwb46857

3

Webex-appen

Användare kan inte söka efter och starta en ny konversation med användare som inte redan finns i kontaktlistan i Webex-appen

12 september 2022

Följande appversion motsvarar dagens version:

 • iPhone och iPad – 42.9

7:e september, 2022

Följande appversioner motsvarar dagens versioner:

 • Windows – 42.9.0.23494

 • Mac – 42.9.0.23494

 • Android – 42.9

De buggar som listas i följande tabell beskriver åtgärdade problem i dessa versioner.Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwd04450

2

Webex-appen

Webex-appen för iOS avslutas oväntat när användare klickade på Spara/återuppta upprepat

CSCwc50893

3

Webex-appen

Genväg till olästa fungerar inte

CSCwc51268

3

Webex-appen

Mötesknappen kan klickas för mötesdeltagare i utrymmen med meddelandeläge

CSCwc36720

3

Webex-appen

Problem med förhandsgranskning av bild

CSCwc09097

3

Webex-appen

Användare kan inte visa ett specifikt meddelande när de söker det med ett nyckelord i ett utrymme

CSCwb81781

3

Webex-appen

På Chromebook är LED-lampa för kameraaktivitet på tills appen är helt stängd

18 augusti 2022

Vi har släppt en uppdatering för Webex-appen i Windows och Mac. Uppdateringen innehåller en åtgärd för ett problem där användare som har inaktiverat samtal ibland såg att chattar saknas eller lämnas tomma.Följande är appversionerna som motsvarar dagens uppdatering:

 • Windows – 42.8.0.23281

 • Mac – 42.8.0.23281

11 augusti 2022

Följande appversioner överensstämmer med dagens versioner.

 • Windows – 42.8.0.23214

 • Mac – 42.8.0.23214

 • iPhone och iPad – 42.8

 • Android – 42.8

De buggar som listas i följande tabell beskriver åtgärdade problem i dessa versioner.Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwc76325

2

Webex-appen

När ett samtal överförs på mobilen kan samtalet överföras till en annan person under dina senaste samtal om en användare från den senaste listan väljs.

CSCwc48363

2

Webex-appen

Markdown-länkar i anpassningsbara korttextblock är inte i betaversionen

CSCwb65731

2

Webex-appen

Utrymmet fastnar i oläst tillstånd

CSCwc04938

3

Webex-appen

Textetiketten för Webex-appens telefontjänst visas inte

CSCwb29853

3

Webex-appen

Mapi-processen är inte den frist?ende som orsakar problemet med Outlook-kontakters integration och .ost-filen

CSCwc53124

3

Webex-appen

Välkomstskärmen visas på en kort stund efter varje nystart för Webex-appen

28 juli 2022

Följande appversion motsvarar den uppdaterade versionen som finns tillgänglig på hämtningswebbplatsen:

 • Windows – 42.7.0.23054

Buggen som listas i följande tabell beskriver det åtgärdade problemet i denna version.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwc36419

1

Webex-appen

Det går inte att starta Webex-appen när kunden har installerat Webex.msi igen.

11 juli 2022

Följande appversioner överensstämmer med dagens versioner.

 • Windows – 42.7.0.22904

 • Linux – 42.7.0.22904

 • Mac – 42.7.0.22904

 • iPhone och iPad – 42.7

 • Android – 42.7

De buggar som listas i följande tabell beskriver åtgärdade problem i dessa versioner.Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwc17615

1

Webex-appen

Stavningskontroll fungerade inte i Linux

CSCwb53911

2

Webex-appen

Webex-appen som orsakar hög strömförsörjning

CSCwc29972

2

Webex-appen

CPU:en är hög när Webex-appen visar knappen/timern Delta (grön knapp)

CSCwc14022

3

Webex-appen

Det gick inte att logga ut från Webex-appen på iPhone eller iPad

CSCwc10344

3

Webex-appen

CustomURL E911-popup-fönster läses inte in under inloggningen.

CSCwc03092

3

Webex-appen

Samtal skickas till röstbrevlådan för Webex-appen på iPhone och iPad

CSCwc28054

3

Webex-appen

Webex-appen uppmanas att dela behörighet, men inställningen har redan kontrollerats för skärminspelning i säkerhetsinställningarna för operativsystemet

CSCwc41743

3

Webex-appen

När appen växlade mellan röstbrevlådesidorna i läget för endast softphone kraschade den.

CSCwc44312

3

Webex-appen

Vid överföring av samtal visas inga nummer, endast namn

16 juni 2022

Följande appversion motsvarar dagens version:

 • Windows – 42.6.0.22645

8 juni 2022

Följande appversioner överensstämmer med dagens versioner.

 • Windows – 42.6.0.22565

 • Linux – 42.6.0.22565

 • Mac – 42.6.0.22565

 • iPhone och iPad – 42.6

 • Android – 42.6

De buggar som listas i följande tabell beskriver åtgärdade problem i dessa versioner.Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwc10513

3

Webex-appen

Busy Upptagetfält (BLF) besvara samtal inte att fungera efter uppgradering

CSCwc10517

3

Webex-appen

Det går inte att överföra ett samtal till en kontakt

CSCwc10524

3

Webex-appen

Samtalet kunde inte avslutas och visades inte i samtalshistorik

CSCwb83797

3

Webex-appen

Webex-appen ger ett felmeddelande om att certifikatet nu är giltigt slumpmässigt

CSCwb56077

3

Webex-appen

Det gick inte att ändra utrymmets namn.

CSCwb53814

3

Webex-appen

Mötesfliken i appen bläddrar inte till dagens möteslista

CSCwb95325

3

Webex-appen

Kan inte ringa en lokal enhet från appen

CSCwa61231

3

Webex-appen

Teamutrymmeskonversationen uppdateras inte automatiskt med ett nytt skickat meddelande

CSCwa34487

3

Webex-appen

Det gick inte att starta ett möte i appen eftersom knappen Nu inte var tillgänglig om mötet schemalagts via Webex-webbplatsen.

9 maj, 2022

Följande appversioner motsvarar de uppdaterade versionerna som finns tillgängliga på hämtningswebbplatsen:

 • Windows – 42.5.0.22259

 • Mac – 42.5.0.22259

Denna uppdatering av Webex-appen för Windows är att se till att versionsnumren blir konsekventa för både Windows och Mac.Buggen som listas i följande tabell beskriver det åtgärdade problemet i denna version.

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

2

Webex-appen

Vissa användare kunde inte logga in på appen.

9 maj, 2022

Följande appversion motsvarar den uppdaterade versionen som finns tillgänglig på hämtningswebbplatsen:

 • Windows – 42.5.0.22254

Buggen som listas i följande tabell beskriver det åtgärdade problemet i denna version.

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

2

Webex-appen

Vissa användare kunde inte logga in på appen.

5 maj, 2022

Följande appversion motsvarar dagens version.

 • Windows – 42.5.0.22221

Buggen som listas i följande tabell beskriver det åtgärdade problemet i denna version.Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwb80304

2

Webex-appen

Jabra-fjärrkontroll fungerar inte

3 maj, 2022

Följande appversioner överensstämmer med dagens versioner.

 • Windows – 42.5.0.22187

 • Linux – 42.5.0.22187

 • Mac – 42.5.0.22187

 • iPhone och iPad – 42.5

 • Android – 42.5

De buggar som listas i följande tabell beskriver åtgärdade problem i dessa versioner.Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwb67846

3

Webex-appen

S?intermittenta meddelanden skickar fel på iOS

CSCwb58460

2

Webex-appen

Webex för myndigheters kunder kan inte logga in.

CSCwb08148

3

Webex-appen

Samtal med Unified CM skapar flera utrymmen på Webex-appen när de vidarebefordras till anknytningar på sökgrupp

CSCwa94804

3

Webex-appen

Webex-appens startsida visas inte korrekt

CSCwb02226

3

Webex-appen

När du klickar på knappen Delta i Webex-appens mötespåminnelse, startar samtalet som ett Webex-samtal istället för att använda funktionen för datortelefon.

CSCwa67438

3

Webex-appen

Det är inte möjligt att vidarebefordra ett meddelande till en person under samtal med dem i Webex-appen

CSCwa13755

3

Webex-appen

Öppna en bilaga i Webex-appen så visas endast den nedre högra fyrkanten på den primära enheten.

CSCwb77024

3

Webex-appen

Videosamtal i Webex pågår fortfarande när de är inaktiverade

CSCwb77037

3

Webex-appen

Endast för skrivbordsanvändare med Windows-telefon kan de inte lyssna på röstbrevlådan.

CSCwb77041

3

Webex-appen

Ikonen För uppringning visas inte på visuell röstbrevlåda

CSCwb26903

3

Webex-appen

Samtalshistoriken har inte uppdaterats i mobilappen

19 april 2022

Följande appversioner överensstämmer med dagens versioner.

 • Windows – 42.4.1.22032

 • Mac – 42.4.1.22032

De buggar som listas i följande tabell beskriver åtgärdade problem i dessa versioner.Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwb54015

1

Webex-appen

Detaljer om uppringande part visas inte i meddelandet om samtalsuppringning.

CSCwb35632

3

Webex-appen

När samtal, meddelanden och personliga insikter inaktiveras kommer användare att se chattar när de startar ett möte och delar sin skärm.

5 april 2022

Följande appversioner överensstämmer med dagens versioner.

 • Windows – 42.4.0.21893

 • Linux – 42.4.0.21893

 • Mac – 42.4.0.21893

 • iPhone och iPad – 42.4

 • Android – 42.4

De buggar som listas i följande tabell beskriver åtgärdade problem i dessa versioner.Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwb48562

2

Webex-appen

Aviseringar om upptagetfält (BLF)/Samtalsval visas inte när användar-id ringer inkluderar BroadWorks standarddomännamn

CSCwb48564

3

Webex-appen

Ring samtal från iPhone samtalshistorik startas ett Webex-möte automatiskt istället för ett ljudsamtal.

CSCwb48566

3

Webex-appen

Felaktig kontaktidentifiering för autodeltagares samtal

CSCwb41343

3

Webex-appen

Webex-appen kan inte återansluta efter att läget för sparande, viloläge eller strömförsörjning har aktiverats i Windows.

CSCwb18115

3

Webex-appen

Webex-samtal åsidosätter systeminställningen Stör ej

CSCwb03851

3

Webex-appen

Windows 10-användare kan inte överföra en problemrapport

CSCwb01396

1

Webex-appen

Redigering People Insights-alternativ saknas i appen.

CSCwa94181

3

Webex-appen

Samtalsfönstret överlappar Windows operativsystems aktivitetsfält.

CSCwa95004

3

Webex-appen

Mötesdel deltagarna visades som Okända i utrymmen.

CSCwb18309

3

Webex-appen

Webex startar inte ett fullf?rat möte när länken för det personliga mötesrum innehåller flera punkter.

CSCwa70762

3

Webex-appen

Det går inte att dela innehåll på den andra enheten.

CSCwa55176

3

Webex-appen

När du skapar ett utrymme på franska är knappen oläslig

1 mars 2022

Följande appversioner överensstämmer med dagens versioner.

 • Windows – 42.3.0.21576

 • Linux – 42.3.0.21576

 • Mac – 42.3.0.21576

 • iPhone och iPad – 42.3

 • Android – 42.3

De buggar som listas i följande tabell beskriver åtgärdade problem i dessa versioner.Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwa93547

3

Webex-appen

Knappen Lägg till saknas när du försöker lägga till nya användare i Webex-appen.

CSCwa62208

3

Webex-appen

Felaktig total inspelningstid i chattmeddelande när inspelningen meddelas.

CSCwa01016

3

Webex-appen

Länk till personligt rum visas i Webex-appen under profilfliken, även när personligt rum är inaktiverade på webbplatsnivå

CSCwa78425

3

Webex-appen

Missade aviseringar om nya meddelanden i ett dolt direktmeddelandeutrymme

CSCwa57214

3

Webex-appen

När användarnamnet innehöll UTF-8 tecken laddade inte fönstret Ställ in status

CSCwa83541

3

Webex-appen

Appen avslutades oväntat när du klickade på Svara på tråd

CSCwa97459

2

Webex-appen

Texten blev oläslig när inställningen Starta Webex vid datorns start var avmarkerad.

CSCwa67381

3

Webex-appen

Om du tar bort ett meddelande visas flera informationsmeddelanden om utrymmet

CSCwa94062

2

Webex-appen

Videosamtal startas som standard när du går via URL-schemat.

CSCwa77372

3

Webex-appen

Problem åtgärdat vid överföring av samtal via knappsatsen på skärmen

CSCwb09155

3

Webex-appen

Inringning till ett möte via klicka-för-samtal-länken fungerade inte.

CSCwb09210

3

Webex-appen

Uppringningsnummer kan endast väljas när alternativet "Anslut till enhet manuellt" är valt.

CSCwb09211

3

Webex-appen

Kontaktcentrets utgående agentlinje visar ett annat agentnamn.

25 februari 2022

Följande appversioner motsvarar dagens versioner:

 • Windows – 42.2.0.21486

 • Linux – 42.2.0.21486

 • Mac – 42.2.0.21486

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwa94039

1

Webex-appen

Åtgärdat ett problem där första inloggningen misslyckades med att ansluta via samtal i Webex (Unified CM)

1 februari 2022

Följande appversioner överensstämmer med dagens versioner.

 • Windows – 42.2.0.21338

 • Linux – 42.2.0.21338

 • Mac – 42.2.0.21338

 • iPhone och iPad – 42.2

 • Android – 42.2

De buggar som listas i följande tabell beskriver åtgärdade problem i dessa versioner.Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwa46790

3

Webex-appen

Åtgärdat ett problem där konferensikonen flimrade när du var över personers profilbilder.

CSCwa55822

3

Webex-appen

En del text trunkerades på tyska.

13 januari 2022

Följande appversioner överensstämmer med dagens versioner.

 • Windows – 42.1.0.21190

 • Linux – 42.1.0.21190

 • Mac – 42.1.0.21190

 • iPhone och iPad – 42.1.0.2219

 • Android – 42.1.0.169

De buggar som listas i följande tabell beskriver åtgärdade problem i dessa versioner.Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCwa56953

3

Webex-appen

Den gröna överföringsknappen saknas.

CSCwa55967

3

Webex-appen

Vissa översättningar på portugisiska visades felaktigt.

CSCwa44654

3

Webex-appen

Vissa översättningar på tyska visades felaktigt,

CSCwa38931

3

Webex-appen

När du gjorde ett samtal anslöt du till ett pågående schemalagt Webex Meeting istället för att ha ett standardsamtal.

CSCwa11951

3

Webex-appen

Knappen Dela fil är inte gråtonad med en fildelning inaktiverad

På grund av en obligatorisk uppdatering av våra tjänster kommer du inte att kunna logga in med följande versioner av Webex-appen för Windows från och med följande datum:

 • 31 juli 2021 för alla versioner upp till (men inte inklusive) 41.1.0.17740

Du måste avinstallera appen manuellt i Windows kontrollpanel, och du kan även rensa appens cacheminne. Hämta Webex-appen och kör MSI.Kontakta din IT-administratör för ytterligare hjälp.

13 januari 2022

Version:42.1.0.21190

Vi har löst följande problem:

 • Vissa portugisiskaöversättningar visades felaktigt.

 • Ibland kunde du inte ansluta till din lokala kalender.

 • När du deltog i möten såg du ibland prestandaproblem i appen.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

  • När du ringde ett telefonnummer hörde du dubbla ringsignalen.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du använder samtal i Webex (Unified CM):

  • När du fick ett inkommande samtal kunde det ibland vara så att utgångsnivån för ringsignal och aviseringar var på maxinställningen och när du öppnade ljudinställningarna återställde appen volymen.

13 december, 2021

Version:41.12.0.20899

Vi har gjort ett antal tillgänglighetsförbättringar.

Vi har löst följande problem:

 • När administratören har konfigurerat din e-post för inloggning kan det ibland gå att skriva över den.

 • Ibland när du navigerade genom dina utrymmen och meddelanden började appen att visa linjeproblem.

 • Vissa personer har märkt en fördröjning när du har skickat ett meddelande.

 • I hälsokontrollen visades inte vissa samvarumärkenfält korrekt.

 • Efter att du avslutat ett samtal med någon fick du ett felmeddelande när du hämtade meddelanden i ditt direktutrymme.

 • I vissa utrymmen kunde du inte bläddra bakåt i äldre meddelanden.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du använder Meetings i Webex-appen:

  • När fullständiga möten var avstängda kunde du inte starta ett möte från en webbläsare.

  • När du angav ett Ring mig-telefonnummer i > alternativ för att > alternativ för att delta i möte, så gick det inte att ta bort telefonnumret.

  • Ibland tog det längre tid än normalt att delta i ett möte.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

  • Ibland avslutas appen oväntat när du använde ett Sennheiser-headset.

  • Du kunde inte slutföra en intern samtalsöverföring.

  • När du försökte uppdatera din plats för räddningstjänst så fungerade inte knappen Avbryt i dialogruta Lägg till adress.Du var tvungen att klicka på X:et i det övre högra hörnet av dialogruta istället.

  • När du ändrade inställningarna för samtals vidarebefordran i din mobilapp visades inte ändringarna i skrivbordsappen.

  • inringar-id ibland fel namn och nummer visas.

  • När du besvarade ett samtal från en samtalskö visades inte telefonnumret på den aktiva samtalsskärmen.

  • Du ombads att uppdatera din plats varje gång du öppnade din bärbara dator.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du använder samtal i Webex (Unified CM):

  • Du kunde inte välja en enhet under fliken knappsats under fliken Samtal (endast tyska gränssnitt).

  • Du kunde inte ringa någon med Samtal via Webex när din skrivbordstelefon var ansluten till Webex-appen.

24 november 2021

Version:41.11.0.20717

Vi har löst följande problem:

 • CPU-användningen ökar när du öppnade ett av dina favoritutrymmen.

 • När du klickade på Avbryt i fönstret Redigera profil togs din omslagsbild bort.

 • Du ombads att ange ett lösenord när du använde Webex-appen för att delta i ett möte.

12 november 2021

Version:41.11.0.20606

Vi har löst följande problem:

 • När du skapade ett nytt konto kunde du inte kopiera och klistra in den sexsiffriga aktiveringskoden.

 • Vissa ryska översättningar visades felaktigt.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du använder Meetings i Webex-appen:

  • När du deltog i ett möte genom att ange videoadressen kunde du inte se video.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

  • Texten syntes inte när du loggade in på användaraktiveringsportalen.

  • När du startar om appen tar det några minuter innan röstmeddelandena visas.

  • När du ändrade inställningarna för samtals vidarebefordran i din mobilapp visades inte ändringarna i skrivbordsappen.

 • Vi löste följande problem när du använder samtal i Webex (Unified CM):

  • När du besvarade ett samtal i din mobilapp flyttades det relaterade utrymmet på skrivbordsappen till listan över dolda utrymmen tills samtalet avslutades.

  • Upplösningen av din app ändras slumpmässigt.

  • När du försökte besvara ett samtal på en av dina flera linjer kopplades samtalet bort.

21 oktober 2021

Version:41.10.0.20371

Vi har löst följande problem:

 • Ibland får du ett felmeddelande när du anslöt trådlöst till en enhet och försökte dela en skärm.

 • När din administratör inaktiverade överföring av lokala filer har du ibland fortfarande alternativet att överföra från dator i appen,

13 oktober 2021

Version:41.10.0.20280

Vi har löst följande problem:

 • Ibland när du försökte delta i en Webex-händelse via appen blev du ombedd att logga in och sedan fick ett meddelande om att händelsen inte har startat.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

  • Ibland kunde du inte överföra samtalet till någon annan när du svarade på ett samtal.

  • Ibland när du fick ett samtal och aviseringen om multitasking visades när samtalet avslutades så svarar inte appen.

5 oktober 2021

Version:41.10.0.20213

Vi har löst följande problem:

 • När du har lagt till en webbplatslänk i ett utrymme får du ibland ett felaktigt varningsmeddelande om att webbplatsen inte är säker.

 • För vissa personer startade appen om när du försökte svara på en tråd eller när du loggade in.

 • Vi löste följande problem när du använder Meetings i Webex:

  • När du klickade på knappen Delta såg du flera meddelanden om att "Det går inte att delta i det här mötet".

  • När du deltog i ett möte överlappade ring mig-numren.

  • Du såg ingen mötesavisering när du valde att aviseras fem minuter innan mötet startade.

  • I vissa tidszoner kunde du inte schemalägga ett möte i appen

 • Vi löste följande problem när du använder samtal i Webex (Unified CM):

  • Om du hade aktiverat multitasking avslutades Webex-appen oväntat när du var i ett samtal.

  • Vissa ungerska och polska kortkommandon fungerade inte korrekt.

22:e september, 2021

Versioner:41.9.0.20091

Vi har löst följande problem:

 • Du kunde inte se någon status för vissa personer.

 • När du använder ett Poly DA80-headset i Windows 7 avslutas appen oväntat.

7:e september, 2021

Version:41.9.0.19961

Vi har löst följande problem:

 • Du kunde inte öppna kontextmenyn med hjälp av genvägstangenterna på vissa platser i appen.

 • Teckensnittet för mötesinformationsikonen var inte rätt storlek på kalenderfliken.

 • Vissa verktygstips lokaliserades inte.

 • Vissa fokusområden i inställningsfönstret var inkonsekventa.

 • Du kunde inte klistra in text som innehöll länkar.

 • När du använde ditt tangentbord för att navigera i appen kunde du inte komma åt vissa sammanhangsmenyer.

 • När du använde Webex för myndigheter så visas inte Microsoft Outlook-möten i appen.

 • Vi löste följande problem när du använder Meetings i Webex:

  • När du deltog i ett möte genom att klicka på en länk utanför Webex, blev inte dina ljud-, video-, anslutningsalternativ och virtuella bakgrundsinställningar kvar i Webex-appen.

  • Om du var inloggad på Webex och anslöt till ett möte från Outlook ombads du att logga in.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

  • När du ringer in till ett möte med en parkopplad multiplatform telefon blir du frånkopplad under mötet.

  • När du ringde upp någon genom att använda ett telefonnummer och sedan överförde samtalet till en annan person var titeln på samtalsfönstret felaktig.

  • Samtalslängden inkluderas felaktigt med ringtiden.

  • Du kunde inte slå ihop ett samtal för att göra det till ett konferenssamtal.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du använder samtal i Webex (Unified CM):

  • UcLogin-kraschen registrerande loggleverantören.

  • Ansvarsfriskrivningen för räddningstjänsten var felaktigt formaterad på franska.

26:e augusti, 2021

Version:41.8.0.19868

Vi har gjort följande förbättringar och kommer att rulla ut dessa till kunder under nästa vecka:

 • Alternativen för att delta i möten i Webex-appen används konsekvent, oavsett om du deltar via Webex-appen eller via en möteslänk, även om du ändrar alternativ för ljud, video eller virtuell bakgrund under ett möte.

 • När du är inloggad i Webex-appen behöver du inte logga in igen när du deltar via Microsoft Outlook.

Vi har löst följande problem:

 • Ibland avslutades appen oväntat när du slutade använda en tråd.

 • När din organisation hindrade dig från att ändra profilbild eller visningsnamn, såg du inget felmeddelande när du försökte ändra ditt profilbild eller visningsnamn.

 • Varje gång du loggade in på appen såg du popup-rutan Vad är nytt.

9 augusti 2021

Version:41.8.0.19732

Vi har löst följande problem:

 • Vi har förbättrat vårt fokus på innehållet för varje flik i appen.

 • Teckenstorleken på samtalsskärmarna var för liten.

 • En del tyska översättningar har trunkerats.

 • Du kunde inte använda tangentbordet för att navigera bland alla element i fönstret för ljudinställningar.

 • I ljudinställningsfönstret var i-ikonens teckensnitt för litet.

 • Under ett möte kunde du inte navigera till ikonen för mötesinformation.

 • Du kunde inte använda tangentbordsnavigering för att stänga fönstret Utrymmesinformation.

 • Vissa polska översättningar har trunkerats.

 • Ibland såg du ett anslutningsproblem när du öppnade hälsokontrollen

 • Om du hade en proxylista för bypass kunde du ibland inte ansluta till Webex-tjänster utanför ditt nätverk.

 • När du formaterade text för att skicka ett meddelande kunde du inte lägga till en länk.

 • När du öppnade ett utrymme i ett nytt fönster såg du appens felaktiga ikon.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

  • När du var i ett samtal i din mobilapp eller när du skrivbordstelefon samtalsappen, så visas inte den gröna samtalsaviseringen i skrivbordsappen.

  • Du kunde inte svara på det andra samtalet på en samtalskö.

  • Fel nummer visades i inringar-ID:t när du fick ett samtal.

  • Den tyska översättningen beskars när du klickade på profilbild och gick till Inställningar > samtal > samtalsköer.

  • Textfärgen på samtalsköer och samtalsinställningar gjorde det svårt att läsa i webbappen.

 • Vi löste följande problem när du använder samtal i Webex (Unified CM):

  • Efter att ha fått en uppdatering med en ringsignal spelade Webex inte upp ringsignalen.

  • Din telefontjänst kom inte att ansluta efter att du växlade nätverk eller din dator fick slut på viloläge.

7 juli, 2021

Version:41.7.0.19440

Vi har löst följande problem:

 • När du var på fliken Profil i ett direktmeddelandeutrymme och skapade ett nytt utrymme från sökresultaten såg du felaktig profilinformation från det första utrymmet.

 • En del tyska översättningar har trunkerats.

 • När du klistrade in en länk med bindestreck fick du ett felmeddelande eftersom appens Clickbait-länkdetektering inte tillåtade bindestrecket i Unicode-format.

 • Appen såg ut att ha en tom linje längst upp i appen.

 • När du inaktiverade inställningen för Connect Webex till Microsoft Outlook och sedan startade om appen, var inställningen aktiverad.

 • När du använde en VPN-anslutning tog det några minuter för appen att ansluta.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

  • När du inte är aktiv i Webex under en tidsperiod kan du behöva starta om programmet för att återställa din anslutning.

  • När du får ett inkommande samtal visar inte samtalsaviseringen nummerpresentationen korrekt.

  • När din skrivbordstelefon är ansluten till Webex och du använder din skrivbordstelefon för att vänta ett samtal kan du inte återuppta samtalet från skrivbordsappen.

8 juni 2021

Version:41.6.1.19162

Vi har pausat den automatiska uppdateringen av skrivbordet till den 15 juni, men du kan hämta skrivbordsuppdateringarna påhttps://www.webex.com/downloads.html

2 juni 2021

Version:41.6.0.19119

Vi har löst följande problem:

 • Vi har uppdaterat teckensnittsstorlekarna i utrymmesinställningarna, utrymmeslistan, meddelandeområdet, filter och under flikarna Meddelanden och team.

 • Om du använder appen på tyska:

  • En del översättningar har trunkerats.

  • Vissa kontextmenyer visas felaktigt på engelska.

  • Flaggning av ett meddelande var felaktigt.

 • När du använde Webex för myndigheter och du hade en HAR-enhet användes ibland appen till 100 % av din dators hårddisk.

 • Det fanns ett problem med samprofilering i Om-fönstret.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du anslöt till ditt företags innehållshantering:

  • Du kunde inte länka en Microsoft OneDrive- och SharePoint-rotmapp.

 • Vi löste följande problem när du använder samtal i Webex (Unified CM):

  • Om du använde appen på tyska och försökte lägga till en ny kontakt var dialogruta av.

  • Om du använde appen på polska under ett samtal eller ett möte hade alternativet "Mirror my video" översatts felaktigt.

  • När du gick till profilbild, valde Inställningar och klickade på Telefontjänst fanns det tillgänglighetsproblem med teckensnittet.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

  • När du var i ett aktivt samtal kopplades du bort efter 15 minuter.

  • När du startade ett konferens samtal och en fjärde person lades till kunde alla höra dig men du kunde inte här andra.

  • Videon försvann när du blev uppringd medan någon delade sin skärm.

  • Du kunde inte använda DTMF-pausfunktionen (",") på din knappsats när du ringer ett samtal.

  • Du kunde inte dela din skärm efter att ett samtal överfördes.

  • Du kunde inte sluta dela din skärm när personen i den andra änden av samtalet använde en enhet som inte hade stöd för skärmdelning (till exempel en skrivbordstelefon).

24 maj, 2021

Version:41.5.0.18911

Vi har åtgärdat följande problem när du använder samtal i Webex (Unified CM):

 • Ibland kunde du inte ta emot ett inkommande samtal.

Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

 • Ibland kunde du inte ringa ett utgående samtal.

21 maj, 2021

Vi har uppdaterat versionen av mars-appen som är tillgänglig för organisationer som har aktiverat inställningen för inställning av schema för anpassad uppdatering Cisco Webex Control Hub.Appversionen för mars är 41.3.0.18986.

18 maj, 2021

Vi har uppdaterat appversionen i april som finns tillgänglig för organisationer som har aktiverat inställningen för inställning av schema för anpassad uppdatering i Cisco Webex Control Hub.Appversionen för april är 41.4.0.18737.

11 maj, 2021

Version:41.5.0.18815

Vi har uppdaterat appens version för maj. Den här appversionen kommer att börja lanseras för befintliga kunder i dag.

4 maj, 2021

Version:41.5.0.18787

Vi har löst följande problem:

 • Vissa tyska översättningar visas inte korrekt.

 • När ditt företags lagringspolicy var inställd på 24 timmar kunde du ibland se fel när meddelanden skulle läsas in i utrymmen.

 • När du kopierade ett meddelande som innehöll en länk fick du ett felmeddelande när du försökte klistra in den kopierade texten i ett utrymme.

 • Ibland hade du inte meddelandefliken i appen för att skicka meddelanden.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

  • När du startade ett konferenssamtal visas ett popup-meddelande om att inspelningen har stoppats.Samtalsinspelningen påverkades inte.

  • När du hämtar ett samtal som var parkerat på en Cisco IP Phone 8800-seriens multiplatformtelefon, skulle det bara finnas envägsvideo.

  • När du parkerade ett samtal och klickade på Mer bredvid knappen Hämta fick du en tom lista.

 • Vi löste följande problem när du använder samtal i Webex (Unified CM):

  • Kortkommandot Ctrl+Alt+D visar Webex-diagnostik även om Webex-appen inte körs i förgrunden.

  • Skärmlästatörer kunde inte läsa alla inställningar som var tillgängliga från ditt profilbild > inställningar > samtal.

  • Timern för under samtalet var felaktig om den tid som visas på datorn inte var korrekt inställd.

  • När du försökte markera eller avmarkera kryssrutan Endast stäng av ljudaviseringar när jag är i ett möte eller i ett samtal (profilbild > Inställningar > Aviseringar > Direktsamtal) reflekterar radioknapp inte ändringen.

  • Numret du konfigurerade för Extend och Connect kom inte ihåg om du använde samma nummer för Single Number Reach.

  • Din telefontjänst ansluts inte när du kopplas bort från ditt VPN.

22 april 2021

Version:41.4.0.18629

Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

 • När du blev uppringd och sedan återupptog samtalet kunde inte den andra parten höra dig.

16 april 2021

Version:41.4.0.18595

Vi har uppdaterat certifikatet för kodsignering för Windows-appen.

 • Tumavtrycket för det nya certifikatet är:5e9e644114bf795b27e67b57909062eb102ff641

 • Utfärdaren är:DigiCert SHA2 säkrad ID-kodsignering CA

Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

 • När du försökte besvara ett samtal från ett dolt inringar-ID (anonymt) som visades som Inringning i Webex fick du ett felaktigt felmeddelande om att samtalet inte längre var tillgängligt.

7 april 2021

Version:41.4.0.18516

Vi har gjort följande förbättringar när du anslöt till din företagsinnehållshantering:

 • När du förhandsgranskar en fil i Box kan du nu klicka för att redigera den filen.

Vi har löst följande problem:

 • Ibland såg du inte länken personligt rum på kontaktkort.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

  • När någon ringde dig och la på innan du svarade hör du fortfarande den ringsignalen.

  • Du kunde inte stänga fönstret Hämta efter att ett samtal hade parkerats.

  • När du använde knappsats för att ringa ett nummer med fler än 20 siffror fick du ett felmeddelande som sa "Tyvärr är det inte möjligt att ringa telefonnummer."

  • Din timer under samtalet återställdes när du började dela din skärm.

  • Samtalet skulle släppas om du och personen du var i ett samtal där samtalet blev inom väntande.

 • Vi löste följande problem när du använder samtal i Webex (Unified CM):

  • Migrering av kontakter från Jabber till Webex misslyckades på grund av fallkänslighet i e-postadresser.

  • När du klickade på Viloläge innan ett möte startade fick du ingen påminnelse när mötet startade.

  • Du ser ett dåligt nätverksmeddelande i appens sidhuvud även om du inte hade några märkbara ljud- eller videoproblem under ett samtal.

  • Du ville inte se skrivbordstelefon i listan Anslut till en enhet i apprubriken.

  • Du kunde inte dela din skärm eller ditt program under ett samtal.

11 mars 2021

Version:41.3.0.18191

Vi har åtgärdat följande problem:

 • Även om du var en befintlig användare behandlade Webex dig som en ny användare och visade dina onboarding-skärmar.

Du kan kolla in vad som ingår i den här uppdateringen genom att hämta den härifrån: https://www.webex.com/downloads.html.

2 mars 2021

Version:41.3.0.18143

Vi har gjort några förbättringar i meddelandesökning. Resultaten visas nu nästan omedelbart.

Vi har löst följande problem:

 • Ibland kunde du inte se personers status förrän du skickade ett meddelande till dem.

 • Vi uppdaterade länken för servicevillkor i appen.

 • Ibland när du startade appen så skapade den en genväg på skrivbordet.

 • Du kunde inte rulla ner på skärmen för enkel inloggning.

 • Vissa tyska översättningar visas inte korrekt.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

  • När du blev uppringd och sedan försökte ringa ett Webex-samtal kopplades ditt tidigare samtal bort.

  • När du var i ett samtal med någon som delade sin skärm, får du ibland ett annat inkommande samtal av samma person.

  • När du försökte överföra ett aktivt samtal kunde du inte slutföra överföringen när samtalet ringde.

  • När du har lagt till någon annan i ett aktivt samtal och sedan slagit ihop de två samtalen kunde ditt ljud inte längre höras.

  • Om du nyligen har parkerat ett samtal och försökte parkera ett annat samtal får du följande felmeddelande:"Inget parkeringsnummer är tillgängligt".

 • Vi har åtgärdat följande problem när du använder samtal i Webex (Unified CM):

  • Du kunde inte delta i ett fullf?rat Webex-möte med Ring mig.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du anslöt till ditt företags innehållshantering:

  • När du använde Box som innehållshantering kunde du ibland inte överföra eller hämta filer.

11 februari 2021

Version:41.2.0.17979

Vi har löst följande problem:

 • När du uppdaterade din profil och sedan öppnade sidan profilinställningar igen var sidan tom.

 • Ibland när du anslöt som gäst till ett möte visades inte din video.

 • Vi har åtgärdat vissa problem med flikar i appen.

 • Ibland har du fått flera aviseringar för samma möte, inklusive när din dator var låst.

3 februari, 2021

Version:41.2.0.17887

Vi har löst följande problem:

 • Ibland när du använder Outlook-integrering avslutas appen oväntat.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

  • När du försökte ta fram ett samtal när du är ansluten till en Webex-enhet misslyckas åtgärden.

  • Det fanns ljud- och anslutningsproblem när jag försökte ringa ett konferenssamtal.

27 januari, 2021

Version:41.1.0.17740

Vi har löst följande problem:

 • När du högerklickar på någons meddelande såg du fel meny.

 • När du skickade ett meddelande i ett utrymme flyttas inte utrymmet högst upp i utrymmeslistan.

13 januari, 2021

Vi har uppdaterat appversionerna från oktober och november. Dessa uppdateringar innehåller underhållfixar.Dessa appar är tillgängliga för organisationer som har aktiverat inställningen Anpassad uppdateringschema i Cisco Webex Control Hub.

 • Oktober:40.10.1.17576

 • November:40.11.0.17575

12 januari, 2021

Version:41.1.0.17621

Vi har löst följande problem:

 • När din administratör stängde av inställningen för klassificerade utrymmen och du var inloggad kan du fortfarande klassificera utrymmen.

 • När du redigerade ett meddelande visades ibland inte äldre meddelanden i utrymmet.

 • Ibland visades inte meddelanden korrekt.

 • När ditt företag använder varumärkt gäller att om appen inte hämtade logotypen vid inloggning då såg du bara en tom logotyp.

 • Vissa franska översättningar såg inte ut som de ska

 • När du lade till en anteckning på en whiteboardtavla gick texten i anteckningen förlorad när du försökte ändra den.

 • Det knappsats popup-fönster när du försökte kontrollera någons skrivbord i ett utrymme.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

  • När du lade till ett telefonnummer i en kontakt och du ringde den kontakten, gick samtalet igenom som ett samtal i Webex i stället för Webex Calling.

  • Du kunde inte avsluta ett samtal.

 • Vi löste följande problem när du använder samtal i Webex (Unified CM):

  • Du kunde inte använda kortkommandon under ett samtal.

  • Du fick ingen avisering om inkommande samtal när ett andra samtal kom in.

6 januari, 2021

Version:40.12.0.17554

Vi har uppdaterat appversionen för december. Den här appversionen kommer att börja lanseras för befintliga kunder i dag.

Vi har löst följande problem:

 • Webex stöder inte syntaxfel i en PROXY autokonfigurationsfil (PAC).

 • Appen avslutades oväntat när du använde Outlook-integrering och sedan loggade ut från appen.

13 januari 2022

Version:42.1.0.21190

Vi har löst följande problem:

 • Vissa portugisiskaöversättningar visades felaktigt.

 • Ibland kunde du inte ansluta till din lokala kalender.

 • När du deltog i möten såg du ibland prestandaproblem i appen.

13 december, 2021

Version:41.12.0.20899

Vi har löst följande problem:

 • Efter att du avslutat ett samtal med någon fick du ett felmeddelande när du hämtade meddelanden i ditt direktutrymme.

 • I vissa utrymmen kunde du inte bläddra bakåt i äldre meddelanden.

 • Vissa personer har märkt en fördröjning när du har skickat ett meddelande.

24 november 2021

Version:41.11.0.20717

Vi har löst följande problem:

 • När du klickade på Avbryt i fönstret Redigera profil togs din omslagsbild bort.

 • Du ombads att ange ett lösenord när du använde Webex-appen för att delta i ett möte.

15 november 2021

Version:41.11.0.20608

Vi har löst följande problem:

 • Du kunde inte redigera det senaste meddelandet med Skift+Upp.

 • När du var i ett möte kopplat till ett utrymme kunde du inte öppna utrymmet.

 • Vi löste följande problem när du använder samtal i Webex (Unified CM):

  • När du besvarade ett samtal i din mobilapp flyttades det relaterade utrymmet på skrivbordsappen till listan över dolda utrymmen tills samtalet avslutades.

  • Upplösningen av din app ändras slumpmässigt.

  • När du försökte besvara ett samtal på en av dina flera linjer kopplades samtalet bort.

På grund av en obligatorisk uppdatering av våra tjänster kan du inte logga in med följande äldre versioner av Webex-appen för Mac från och med följande datum:

 • 31 juli 2021 för alla versioner upp till (men inte inklusive) 41.1.0.17740

Du måste avinstallera appen manuellt i mappen Program och dra appen till papperskorgen, och du kan även rensa appens cacheminne . Hämta Webex-appen och kör DMG.Kontakta din IT-administratör för ytterligare hjälp.

13 januari 2022

Version:42.1.0.21190

Vi har löst följande problem:

 • Vissa portugisiskaöversättningar visades felaktigt.

 • När du deltog i möten såg du ibland prestandaproblem i appen.

 • När du använde en skärmläsare lästes utrymmesnamnen ibland inte ut.

 • När din organisation hindrade dig från att dela filer kan du överföra en fil när du skapade ett nytt utrymme.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

  • När du ringde ett telefonnummer hörde du dubbla ringsignalen.

13 december, 2021

Version:41.12.0.20899

Vi har löst följande problem:

 • Ibland när du flyttade mellan flikar fortsatte användarhandledningsfönstret att visas för de flikar du redan besökt.

 • Efter att du avslutat ett samtal med någon fick du ett felmeddelande när du hämtade meddelanden i ditt direktutrymme.

 • I vissa utrymmen kunde du inte bläddra bakåt i äldre meddelanden.

 • Vissa personer har märkt en fördröjning när du har skickat ett meddelande.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du använder Meetings i Webex-appen:

  • När fullständiga möten var avstängda kunde du inte starta ett möte från en webbläsare.

  • Ibland tog det längre tid än normalt att delta i ett möte.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

  • Ibland avslutas appen oväntat när du använde ett Sennheiser-headset.

  • Du kunde inte slutföra en intern samtalsöverföring.

  • När du ändrade inställningarna för samtals vidarebefordran i din mobilapp visades inte ändringarna i skrivbordsappen.

  • inringar-id ibland fel namn och nummer visas.

  • När du besvarade ett samtal från en samtalskö visades inte telefonnumret på den aktiva samtalsskärmen.

  • Du ombads att uppdatera din plats varje gång du öppnade din bärbara dator.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du använder samtal i Webex (Unified CM):

  • Du kunde inte ringa någon med Samtal via Webex när din skrivbordstelefon var ansluten till Webex-appen.

24 november 2021

Version:41.11.0.20717

Vi har löst följande problem:

 • När du klickade på Avbryt i fönstret Redigera profil togs din omslagsbild bort.

 • Du ombads att ange ett lösenord när du använde Webex-appen för att delta i ett möte.

12 november 2021

Version:41.11.0.20606

Vi har löst följande problem:

 • När du använde ett av de ljusa temana var omslaget för ett utrymme mörkt och svårt att läsa.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

  • Texten syntes inte när du loggade in på användaraktiveringsportalen.

  • När du startar om appen tar det några minuter innan röstmeddelandena visas.

  • När du ändrade inställningarna för samtals vidarebefordran i din mobilapp visades inte ändringarna i skrivbordsappen.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du använder samtal i Webex (Unified CM):

  • Aktiveringskoden på fliken Enheter saknade bildpunkter.

22 oktober 2021

Version:41.10.0.20395

Vi har uppdaterat appversionen i oktober, denna uppdatering är för närvarande inte tillgänglig med automatisk uppdatering. Du kan hämta uppdateringen från https://www.webex.com/downloads.html.

21 oktober 2021

Version:41.10.0.20371

Vi har löst följande problem:

 • Ibland får du ett felmeddelande när du anslöt trådlöst till en enhet och försökte dela en skärm.

 • När din administratör inaktiverade överföring av lokala filer har du ibland fortfarande alternativet att överföra från dator i appen,

19 oktober 2021

Version:41.10.0.20360

Vi har gjort följande förbättringar, den här uppdateringen är för närvarande inte tillgänglig med automatisk uppdatering. Du kan hämta uppdateringen från https://www.webex.com/downloads.html:

 • Vi har flyttat delningskontrollen under menyraden för att stödja kameran på MacBook Pro.

13 oktober 2021

Version:41.10.0.20280

Vi har löst följande problem:

 • Ibland när du försökte delta i en Webex-händelse via appen blev du ombedd att logga in och sedan fick ett meddelande om att händelsen inte har startat.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

  • Ibland kunde du inte överföra samtalet till någon annan när du svarade på ett samtal.

  • Ibland när du fick ett samtal och aviseringen om multitasking visades när samtalet avslutades så svarar inte appen.

5 oktober 2021

Version:41.10.0.20213

Vi har löst följande problem:

 • Vi löste följande problem när du använder Meetings i Webex:

  • När du klickade på knappen Delta såg du flera meddelanden om att "Det går inte att delta i det här mötet".

  • Du såg ingen mötesavisering när du valde att aviseras fem minuter innan mötet startade.

  • I vissa tidszoner kunde du inte schemalägga ett möte i appen

 • Vi har åtgärdat följande problem när du använder samtal i Webex (Unified CM):

  • Om du hade aktiverat multitasking kraschade Webex-appen när du var i ett samtal.

22:e september, 2021

Versioner:41.9.0.20091

Vi har åtgärdat följande problem:

 • Du kunde inte se någon status för vissa personer.

7:e september, 2021

Version:41.9.0.19961

Vi har löst följande problem:

 • När du deltar i ett möte som en gäst via appen har inloggningsskärmen inte lokaliserats.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

  • När du ringer in till ett möte med en parkopplad multiplatform telefon blir du frånkopplad under mötet.

  • När du ringde upp någon genom att använda ett telefonnummer och sedan överförde samtalet till en annan person var titeln på samtalsfönstret felaktig.

  • Din samtalshistorik meddelande visade alla dina inkommande och utgående samtal som besvarade.

  • Samtalslängden inkluderas felaktigt med ringtiden.

  • Du kunde inte slå ihop ett samtal för att göra det till ett konferenssamtal.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du använder samtal i Webex (Unified CM):

  • UcLogin-kraschen registrerande loggleverantören.

  • Ansvarsfriskrivningen för räddningstjänsten var felaktigt formaterad på franska.

26:e augusti, 2021

Version:41.8.0.19868

Vi har gjort följande förbättringar och kommer att rulla ut dessa till kunder under nästa vecka:

 • Alternativen för att delta i möten i Webex-appen används konsekvent, oavsett om du deltar via Webex-appen eller via en möteslänk, även om du ändrar alternativ för ljud, video eller virtuell bakgrund under ett möte.

 • När du är inloggad i Webex-appen behöver du inte logga in igen när du deltar via Microsoft Outlook.

Vi har löst följande problem:

 • Ibland avslutades appen oväntat när du slutade använda en tråd.

 • När din organisation hindrade dig från att ändra profilbild eller visningsnamn, såg du inget felmeddelande när du försökte ändra ditt profilbild eller visningsnamn.

 • Varje gång du loggade in på appen såg du popup-rutan Vad är nytt.

9 augusti 2021

Version:41.8.0.19732

Vi har löst följande problem:

 • Vissa polska översättningar har trunkerats.

 • Ibland såg du ett anslutningsproblem när du öppnade hälsokontrollen

 • Om du hade en proxylista för bypass kunde du ibland inte ansluta till Webex-tjänster utanför ditt nätverk.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

  • När du var i ett samtal i din mobilapp eller när du skrivbordstelefon samtalsappen, så visas inte den gröna samtalsaviseringen i skrivbordsappen.

  • Du kunde inte svara på det andra samtalet på en samtalskö.

  • Fel nummer visades i inringar-ID:t när du fick ett samtal.

  • Den tyska översättningen beskars när du klickade på profilbild och gick till Inställningar > samtal > samtalsköer.

  • Textfärgen på samtalsköer och samtalsinställningar gjorde det svårt att läsa i webbappen.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du använder samtal i Webex (Unified CM):

  • Efter att ha fått en uppdatering med en ringsignal spelade Webex inte upp ringsignalen.

  • Din telefontjänst kom inte att ansluta efter att du växlade nätverk eller din dator fick slut på viloläge.

7 juli, 2021

Version:41.7.0.19440

Vi har löst följande problem:

 • När du klistrade in en länk med bindestreck fick du ett felmeddelande eftersom appens Clickbait-länkdetektering inte tillåtade bindestrecket i Unicode-format.

 • När du använde en VPN-anslutning tog det några minuter för appen att ansluta.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

  • När du inte var aktiv i Webex under en tidsperiod kunde du ibland behöva starta om programmet för att återställa din anslutning.

  • När du fick ett inkommande samtal visade inte ditt samtals-ID korrekt.

  • När din skrivbordstelefon var ansluten till Webex och du använde din skrivbordstelefon för att vänta ett samtal kunde du inte återuppta samtalet från skrivbordsappen.

8 juni 2021

Version:41.6.1.19162

Vi har pausat den automatiska uppdateringen av skrivbordet till den 15 juni, men du kan hämta skrivbordsuppdateringarna påhttps://www.webex.com/downloads.html

2 juni 2020

Version:41.6.0.19119

Vi har löst följande problem:

 • När du använde Webex för myndigheter och du hade en HAR-enhet användes ibland appen till 100 % av din dators hårddisk.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du anslöt till ditt företags innehållshantering:

  • Du kunde inte länka en Microsoft OneDrive- och SharePoint-rotmapp.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du använder samtal i Webex (Unified CM):

  • Om du använde appen på holländska och försökte lägga till en anpassad kontakt var knappen avstängd.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

  • När du var i ett aktivt samtal kopplades du bort efter 15 minuter.

  • När du startade ett konferens samtal och en fjärde person lades till kunde alla höra dig men du kunde inte här andra.

  • Videon försvann när du blev uppringd medan någon delade sin skärm.

  • Du kunde inte använda DTMF-pausfunktionen (",") på din knappsats när du ringer ett samtal.

  • Du kunde inte dela din skärm efter att ett samtal överfördes.

  • Du kunde inte sluta dela din skärm när personen i den andra änden av samtalet använde en enhet som inte hade stöd för skärmdelning (till exempel en skrivbordstelefon).

28 maj, 2021

Version:41.5.0.19072

Vi har åtgärdat följande problem:

 • När du använde macOS Big Sur 11.4 kunde vissa användare inte logga in.

24 maj, 2021

Version:41.5.0.18911

Vi har åtgärdat följande problem när du använder samtal i Webex (Unified CM):

 • Ibland kunde du inte ta emot ett inkommande samtal.

Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

 • Ibland kunde du inte ringa ett utgående samtal.

21 maj, 2021

Vi har uppdaterat versionen av mars-appen som är tillgänglig för organisationer som har aktiverat inställningen för inställning av schema för anpassad uppdatering Cisco Webex Control Hub.Appversionen för mars är 41.3.0.18986.

18 maj, 2021

Vi har uppdaterat appversionen i april som finns tillgänglig för organisationer som har aktiverat inställningen för inställning av schema för anpassad uppdatering i Cisco Webex Control Hub.Appversionen för april är 41.4.0.18737.

11 maj, 2021

Version:41.5.0.18815

Vi har uppdaterat appens version för maj. Den här appversionen kommer att börja lanseras för befintliga kunder i dag.

4 maj, 2021

Version:41.5.0.18787

Vi har löst följande problem:

 • När ditt företags lagringspolicy var inställd på 24 timmar kunde du ibland se fel när meddelanden skulle läsas in i utrymmen.

 • När du kopierade ett meddelande som innehöll en länk fick du ett felmeddelande när du försökte klistra in den kopierade texten i ett utrymme.

 • Ibland hade du inte meddelandefliken i appen för att skicka meddelanden.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du använder Meetings i Webex:

  • Du kunde inte använda Delta-knappen i din skrivbordsapp för att delta i ett möte schemalagt i Google Kalender.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

  • När du startade ett konferenssamtal visas ett popup-meddelande om att inspelningen har stoppats.Samtalsinspelningen påverkades inte.

  • När du hämtar ett samtal som var parkerat på en Cisco IP Phone 8800-seriens multiplatformtelefon, skulle det bara finnas envägsvideo.

  • När du parkerade ett samtal och klickade på Mer bredvid knappen Hämta fick du en tom lista.

 • Vi löste följande problem när du använder samtal i Webex (Unified CM):

  • Numret du konfigurerade för Extend och Connect kom inte ihåg om du använde samma nummer för Single Number Reach.

  • Din telefontjänst ansluts inte när du kopplas bort från ditt VPN.

22 april 2021

Version:41.4.0.18629

Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

 • När du blev uppringd och sedan återupptog samtalet kunde inte den andra parten höra dig.

16 april 2021

Version:41.4.0.18595

Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

 • När du försökte besvara ett samtal från ett dolt inringar-ID (anonymt) som visades som Inringning i Webex fick du ett felaktigt felmeddelande om att samtalet inte längre var tillgängligt.

7 april 2021

Version:41.4.0.18516

Vi har gjort följande förbättringar när du anslöt till din företagsinnehållshantering:

 • När du förhandsgranskar en fil i Box kan du nu klicka för att redigera den filen.

Vi har löst följande problem:

 • Ibland såg du inte länken personligt rum på kontaktkort.

 • När du läste ett utrymme och växlade till en annan flik var nya meddelanden i utrymmet felaktigt markerade som lästa.

 • När du använder macOS 11 (Big Sur) hade du inte alternativet Kopiera länk när du högerklickade på en länk i ett utrymme.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

  • När någon ringde dig och la på innan du svarade hör du fortfarande den ringsignalen.

  • Du kunde inte stänga fönstret Hämta efter att ett samtal hade parkerats.

  • När du använde knappsats för att ringa ett nummer med fler än 20 siffror fick du ett felmeddelande som sa "Tyvärr är det inte möjligt att ringa telefonnummer."

  • Din timer under samtalet återställdes när du började dela din skärm.

  • Samtalet skulle släppas om du och personen du var i ett samtal där samtalet blev inom väntande.

 • Vi löste följande problem när du använder samtal i Webex (Unified CM):

  • Migrering av kontakter från Jabber till Webex misslyckades på grund av fallkänslighet i e-postadresser.

  • Du ser ett dåligt nätverksmeddelande i appens sidhuvud även om du inte hade några märkbara ljud- eller videoproblem under ett samtal.

  • Du ville inte se skrivbordstelefon i listan Anslut till en enhet i apprubriken.

  • Du kunde inte dela din skärm eller ditt program under ett samtal.

11 mars 2021

Version:41.3.0.18191

Vi har åtgärdat följande problem:

Även om du var en befintlig användare behandlade Webex dig som en ny användare och visade dina onboarding-skärmar.

Du kan kolla in vad som ingår i den här uppdateringen genom att hämta den härifrån: https://www.webex.com/downloads.html.

2 mars 2021

Version:41.3.0.18143

Vi har gjort några förbättringar i meddelandesökning. Resultaten visas nu nästan omedelbart.

Vi har löst följande problem:

 • Vi uppdaterade länken för servicevillkor i appen.

 • Du kunde inte rulla ner på skärmen för enkel inloggning.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

  • När du blev uppringd och sedan försökte ringa ett Webex-samtal kopplades ditt tidigare samtal bort.

  • När du var i ett samtal med någon som delade sin skärm, får du ibland ett annat inkommande samtal av samma person.

  • När du försökte överföra ett aktivt samtal kunde du inte slutföra överföringen när samtalet ringde.

  • När du har lagt till någon annan i ett aktivt samtal och sedan slagit ihop de två samtalen kunde ditt ljud inte längre höras.

  • Om du nyligen har parkerat ett samtal och försökte parkera ett annat samtal får du följande felmeddelande:"Inget parkeringsnummer är tillgängligt".

 • Vi har åtgärdat följande problem när du använder samtal i Webex (Unified CM):

  • Du kunde inte delta i ett fullf?rat Webex-möte med Ring mig.

11 februari 2021

Version:41.2.0.17979

Vi har löst följande problem:

 • När du uppdaterade din profil och sedan öppnade sidan profilinställningar igen var sidan tom.

 • När du anslöt till ett möte kunde du inte växla mellan alternativen.

 • Ibland när du anslöt som gäst till ett möte visades inte din video.

 • Ibland har du fått flera aviseringar för samma möte, inklusive när din dator var låst.

3 februari, 2021

Version:41.2.0.17887

Vi har löst följande problem:

 • När din organisation använder proxy kunde du ibland inte logga in på appen.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

  • När du försökte ta fram ett samtal när du är ansluten till en Webex-enhet misslyckas åtgärden.

  • Det fanns ljud- och anslutningsproblem när jag försökte ringa ett konferenssamtal.

27 januari, 2021

Version:41.1.0.17740

Vi har åtgärdat följande problem:

 • När du skickade ett meddelande i ett utrymme flyttas inte utrymmet högst upp i utrymmeslistan.

13 januari, 2021

Vi har uppdaterat appversionerna från oktober och november. Dessa uppdateringar innehåller underhållfixar.Dessa appar är tillgängliga för organisationer som har aktiverat inställningen Anpassad uppdateringschema i Cisco Webex Control Hub.

 • Oktober:40.10.1.17576

 • November:40.11.0.17575

12 januari, 2021

Version:41.1.0.17621

Vi har löst följande problem:

 • När din administratör stängde av inställningen för klassificerade utrymmen och du var inloggad kan du fortfarande klassificera utrymmen.

 • När du redigerade ett meddelande visades ibland inte äldre meddelanden i utrymmet.

 • Ibland visades inte meddelanden korrekt.

 • När ditt företag använder varumärkt gäller att om appen inte hämtade logotypen vid inloggning då såg du bara en tom logotyp.

 • Du kan välja ett ljud för meddelandeaviseringar, men appen spelade alltid upp ljudsignalen.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

  • När du lade till ett telefonnummer i en kontakt och du ringde den kontakten, gick samtalet igenom som ett samtal i Webex i stället för Webex Calling.

  • Du kunde inte avsluta ett samtal.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du använder samtal i Webex (Unified CM):

  • Du fick ingen avisering om inkommande samtal när ett andra samtal kom in.

6 januari, 2021

Version:40.12.0.17554

Vi har uppdaterat appversionen för december. Den här appversionen kommer att börja lanseras för befintliga kunder i dag.

Vi släpper ibland versioner av Webex-appen för iPhone och iPad som åtgärdar stabilitets- och prestandaproblem.Gå till App Store-butiken för att se den senaste versionsinformation Webex-appen för iPhone och iPad.

Knacka på App Store-ikonen på din iPhone eller iPad och sök efter Webex-app.

På grund av en obligatorisk uppdatering av våra tjänster kommer du inte att kunna logga in med följande versioner av Webex-appen för iPhone och iPad från och med följande datum:

 • 31 juli 2021 för alla versioner upp till (men inte inklusive) 41.1.4.1182

För de senaste uppdateringarna, gå till https://www.webex.com/downloads.html.

13 januari 2022

Version:42.1.0.2219

Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

 • Om du skickar meddelanden till någon i ett utrymme och sedan försöker kontrollera din röstbrevlåda fungerade inte uppspelningsknappen.

13 december, 2021

Version:41.12.0.2156

 • Vi löste följande problem när du använder samtal i Webex (Unified CM):

  • När du startade ett samtal med någon och de skapade ett konferenssamtal för att lägga till en annan mötesdeltagare blev du ibland av med ljudet.

  • När du försökte ringa ett nummer samtalshistorik mobilappen kunde inte Webex-appen slutföra samtalet.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

  • inringar-id ibland fel namn och nummer visas.

  • När du ändrade inställningarna för samtals vidarebefordran i din skrivbordsapp visades inte ändringarna i mobilappen.

12 november 2021

Version:41.11.1.2069

Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

 • Texten syntes inte när du loggade in på användaraktiveringsportalen.

 • När du ändrade inställningarna för samtals vidarebefordran i din mobilapp visades inte ändringarna i skrivbordsappen.

5 oktober 2021

Version:41.10.0.1913

Vi skickade nyligen in den här versionen till App Store för granskning och du kan hämta den efter att den har godkänts och publicerats.

Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

 • Du kunde inte använda uppringningsfunktionen när Webex använde din mobiltelefonapp eller ditt mobilnätverk för att ringa samtal.

7:e september, 2021

Version:41.9.0.1808

Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

 • Om språket på din iPhone var inställt på japanska och du ringde ett samtal från Webex kraschar appen om du trycker på Mer-knappen.

 • Samtalslängden inkluderas felaktigt med ringtiden.

5:e augusti, 2021

Version:41.8.0.1680

Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

 • När du var i ett konferens samtal och försökte lägga till fler personer, samtalet skulle släppas.

Vi har åtgärdat följande problem när du använder samtal i Webex (Unified CM):

 • Efter att ha fått en uppdatering med en ringsignal spelade Webex inte upp ringsignalen.

7 juli, 2021

Version:41.7.0.1566

Vi skickade nyligen in den här versionen till App Store för granskning och du kan hämta den efter att den har godkänts och publicerats.

Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

 • Om du växlar nätverk under ett samtal ändras ditt inringar-ID till *11.

8 juni 2021

Version:41.6.1

Vi skickade nyligen in den här versionen till App Store för granskning och du kan hämta den efter att den har godkänts och publicerats.

2 juni 2021

Version:41.6

Vi skickade nyligen in den här versionen till App Store för granskning och du kan hämta den efter att den har godkänts och publicerats.

Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

 • Du kunde inte använda DTMF-pausfunktionen (",") på din knappsats när du ringer ett samtal.

 • Ditt inringar-ID ändrades till *11 när du växlade nätverk under ett samtal.

11 maj, 2021

Version:41.5

Vi skickade nyligen in den här versionen till App Store för granskning och du kan hämta den efter att den har godkänts och publicerats.

Vi har åtgärdat följande problem när du använder samtal i Webex (Unified CM):

 • Din telefontjänst ansluts inte när du kopplas bort från ditt VPN.

7 april 2021

Version:41.4

Vi skickade nyligen in den här versionen till App Store för granskning och du kan hämta den efter att den har godkänts och publicerats.

I den här versionen följer appen nya regler för att skicka aviseringar till iOS-enheter, i den fall som Apple kräver.

Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

 • När du var i ett ljud samtal och samtalet var på plats och sedan återupptas, din video delades.

 • När du ringde ett nödsamtal gick samtalet via Webex istället för din telefonapp.

 • Samtalet skulle släppas om du och personen du var i ett samtal där samtalet blev inom väntande.

 • När du var i ett ljudsamtal med någon och de växlade till ett videosamtal, delades din video automatiskt.

2 mars 2021

Version:41.3

Vi skickade nyligen in den här versionen till App Store för granskning och du kan hämta den efter att den har godkänts och publicerats.

Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

 • Du skulle få problem med att dela din video efter att du hade uppgraderat till version 41.1.x.

 • Webex tog inte bort push-token när du loggade ut från programmet.

 • Samtal skulle ibland slumpmässigt släppas.

 • Din samtalshistorik inte alltid visade korrekt inringar-ID.

 • Om du var en del av en samtalskö och inte hade konfigurerat samtalskoppling Inget svar för att vidarebefordra alla dina samtal till din samtalskö, skulle interna samtal inte lägga till prefixet för samtalskön.

3 februari, 2021

Version:41.2

Vi skickade nyligen in den här versionen till App Store för granskning och du kan hämta den efter att den har godkänts och publicerats.

Vi har åtgärdat följande problem:

 • När du sökte efter någon utanför ditt företag med hjälp av deras e-postadress kunde du inte skicka ett meddelande till dem.

12 januari, 2021

Version:41.1

Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

 • Posterna för samtalshistoriken var inkonsekventa.

 • Du kunde inte avsluta ett samtal.

 • Din video visas fortfarande även om du valde att automatiskt inaktivera video för alla inkommande samtal.

Vi släpper ibland versioner av Webex-appen för Android som åtgärdar stabilitets- och prestandaproblem.Gå till Google Play Store för att se den senaste versionsinformation Webex-appen för Android.

Tryck på Play Store-ikonen på din Android-enhet och sök efter Webex-appen, eller gå hit: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.wx2.android

På grund av en obligatorisk uppdatering av våra tjänster kommer du inte att kunna logga in med följande versioner av Webex-appen för Android från och med följande datum:

 • 31 juli 2021 för alla versioner upp till (men inte inklusive) 41.2.1.149

För de senaste uppdateringarna, gå till https://www.webex.com/downloads.html.

13 januari 2022

Version:42.1.0.169

Vi har löst följande problem:

 • Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

  • I din samtalshistorikvisades Video-ikonen som ett alternativ även när någon ringde dig från ett telefonnummer.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du använder samtal i Webex (Unified CM):

  • Vissa tyska översättningar var felaktiga under fliken Samtal.

13 december, 2021

Version:41.12.0.129

Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

 • inringar-id ibland fel namn och nummer visas.

 • När du ändrade inställningarna för samtals vidarebefordran i din skrivbordsapp visades inte ändringarna i mobilappen.

12 november 2021

Version:41.11.0.177

Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

 • Texten syntes inte när du loggade in på användaraktiveringsportalen.

 • När du ändrade inställningarna för samtals vidarebefordran i din mobilapp visades inte ändringarna i skrivbordsappen.

5 oktober 2021

Version:41.10.0.147

Vi skickade nyligen in den här versionen till App Store för granskning och du kan hämta den efter att den har godkänts och publicerats.

Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

Du kunde inte använda uppringningsfunktionen när Webex använde din mobiltelefonapp eller ditt mobilnätverk för att ringa samtal.

7:e september, 2021

Version:41.9.0.182

Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

 • Samtalslängden inkluderas felaktigt med ringtiden.

5:e augusti, 2021

Version:41.8.0.192

Vi har åtgärdat följande problem när du använder samtal i Webex (Unified CM):

 • Efter att ha fått en uppdatering med en ringsignal spelade Webex inte upp ringsignalen.

7 juli, 2021

Version:41.7.0.198

Vi skickade nyligen in den här versionen till App Store för granskning och du kan hämta den efter att den har godkänts och publicerats.

Vi har löst följande problem:

 • Vi löste följande problem när du använder samtal i Webex (Unified CM):

  • När du startade om appen var fönstret för enkel inloggning tomt.

  • Du kunde inte ansluta till din telefontjänst.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

  • När du ändrade nätverk under ett samtal hör du en signal när anslutningen upprättas på nytt.

8 juni 2021

Version:41.6.1

Vi skickade nyligen in den här versionen till App Store för granskning och du kan hämta den efter att den har godkänts och publicerats.

2 juni 2021

Version:41.6

Vi skickade nyligen in den här versionen till App Store för granskning och du kan hämta den efter att den har godkänts och publicerats.

Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

 • Du kunde inte använda DTMF-pausfunktionen (",") på din knappsats när du ringer ett samtal.

11 maj, 2021

Version:41.5

Vi skickade nyligen in den här versionen till App Store för granskning och du kan hämta den efter att den har godkänts och publicerats.

Vi har löst följande problem:

 • Vi har åtgärdat följande problem när du använder samtal i Webex (Unified CM):

  • Din telefontjänst ansluts inte när du kopplas bort från ditt VPN.

 • Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

  • När du var i ett aktivt samtal och tog emot ett andra samtal fick du ingen ljudavisering om det andra samtalet.

  • När du loggar in på Webex blir du i onödan ombedd att ange dina platsbehörigheter för räddningstjänsten till "Tillåt hela tiden".

7 april 2021

Version:41.4

Vi skickade nyligen in den här versionen till App Store för granskning och du kan hämta den efter att den har godkänts och publicerats.

Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

 • Samtalet skulle släppas om du och personen du var i ett samtal där samtalet blev inom väntande.

 • När du var i ett ljudsamtal med någon och de växlade till ett videosamtal, delades din video automatiskt.

 • När du satte på Single Number Reach lade till ett nummer i skrivbordsappen visades inte ändringarna på Android-appen.

2 mars 2021

Version:41.3

Vi skickade nyligen in den här versionen till App Store för granskning och du kan hämta den efter att den har godkänts och publicerats.

Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

 • Samtal skulle ibland slumpmässigt släppas.

 • Din samtalshistorik inte alltid visade korrekt inringar-ID.

 • Om du var en del av en samtalskö och inte hade konfigurerat samtalskoppling Inget svar för att vidarebefordra alla dina samtal till din samtalskö, skulle interna samtal inte lägga till prefixet för samtalskön.

3 februari, 2021

Version:41.2

Vi skickade nyligen in den här versionen till App Store för granskning och du kan hämta den efter att den har godkänts och publicerats.

Vi har åtgärdat följande problem:

 • När du sökte efter någon utanför ditt företag med hjälp av deras e-postadress kunde du inte skicka ett meddelande till dem.

12 januari, 2021

Version:41.1

Vi har åtgärdat följande problem när du Webex Calling ett samtal som en värd har tjänsteleverantör:

 • Du kunde inte avsluta ett samtal.

 • Din video visas fortfarande även om du valde att automatiskt inaktivera video för alla inkommande samtal.

Följande innehåll gäller för Webex-appen för webben


 

Observera att Webex för webben inte har optimerats för din tjänsteleverantör om du prenumererar på Webex från din webbplats.Hämta och använd skrivbords- och mobilapparna för de senaste funktionerna och den bästa användarupplevelsen.

5 oktober 2021

Vi har gjort dessa förbättringar:

 • Uppdaterade illustrationer i appen

Vi har åtgärdat följande problem:

 • Upprepad frånkoppling och återanslutning av ett trådbundet headset skulle förlora ljudanslutning under möten

 • Om du laddar ett utrymme med vissa typer av bifogade filer avslutas appen oväntat

 • Problem med citerade svar

 • Felaktig hantering av flera samtidiga möten

 • Ljust läge visas felaktigt under inloggningsprocessen för vissa personer

 • Läskvitton uppdaterades i onödan när du deltog i/lämnade utrymmen

7:e september, 2021

Vi har löst följande problem:

 • Ibland visas inloggningsskärmen med en vit bakgrund som borde ha varit svart.

 • Du kunde inte se felmeddelanden när appen inte kunde skapa ett 1:1-utrymme.

 • Ibland slutade appen oväntat när du försökte ändra ditt namn.

 • När du använde Internet Explorer såg du inga varningar om att webbläsaren börjar närma sig slutet av sin livscykel.

3 augusti 2021

Vi har gjort dessa förbättringar:

 • Uppdaterat meddelandeutrymmens layout så att de matchar våra skrivbordsprogram.Nu är Meddelanden, Personer, Profil, Innehåll och Schemalägg flikar inom varje utrymme, i stället för att döljas i den högra kolumnen.

 • Mötesupplevelsen har uppdaterats för att stödja mindre fönsterstorlekar.

 • Du kan nu titta på ett utrymme och läsa dess meddelanden utan att markera utrymmet som lästa eller skicka läskvitton till andra användare.

Vi har åtgärdat följande problem:

 • I liten skärmstorlek täckte förhandsgranskningen av din egen video knappen Lämna möte.

 • För vissa typer av möten visades knapparna "Delta i möte" efter att deras möten hade avslutats.

 • Tillgänglighetsproblem med dialogrutan för utrymmesaviseringar.

 • Tillgänglighetsproblem i användarprofil skärm.

 • Under vissa möten förblir kameran aktiv efter att användaren har lämnat samtalet.

 • Vissa länkar i meddelandeutrymmen

Följande innehåll gäller för , https://teams.webex.comvi är inte längre åtgärdat några problem för den här versionen av Webex App för webben.