Vi ville utöka funktionerna hos våra enheter och göra dem till multiaktiv-enheter som kan täcka alla behov på ditt arbets plats. I åtanke var det viktigt att förnya användar gränssnittet. En av kärn ändringarna är att operativ systemet kan köra flera appar samtidigt. Du kan enkelt växla mellan en webbapp, en whiteboard och ditt pågående möte.

Room 11-upplevelsen är standard användar upplevelsen på kortet Pro 55, Board Pro 75 och Desk mini.

rums-11-upplevelsen stöds i Webex registrerade enheter och enheter som är länkade till Webex Edge för enheter med uppgradering av cloud-managed software aktive rad.

Administratörer kan växla över den nya användar upplevelsen för följande enheter:

 • Webex skriv bords-och skriv bords proffs

 • Styrelse 55/55S, bord 70/70S och styrelse 85S

Grundläggande navigering
Öppna Start skärmen och eventuella öppna appar, dra uppåt från det undre handtaget och välj den förhands granskning som du vill använda.

Om det finns fler knappar än det tillgängliga utrymmet på Start sidan visas punkter under knapparna. Dra till höger för att se fler knappar.

Vissa appar öppnas som dialoger. Om dialogen är i ett annat sätt att visa på skärmen kan du trycka och hålla ned den övre delen av fönstret och flytta det åt sidan.

Aktivitets Switcher

Aktivitets Switcher är den plats där du får till gång till Start skärmen och de appar som du har öppna på enheten. Du kan läsa alla appar oavsett om du är i telefon eller använder din enhet för andra uppgifter.När du befinner dig i ett samtal fortsätter samtalet på skärmen som ett litet flytande fönster. På så sätt kan du få privat åtkomst till andra appar på din enhet, till exempel när någon presenterar, och du vill se något på sidan. Du kan dra och släppa samtals fönstret på en annan plats på skärmen, så att det inte visas på det sätt som du vill se på datorns skärm.

Stäng appar

Om du vill stänga en app i hel skärms läge drar du uppåt från skärmens nederkant för att öppna aktivitets Switcher. Dra sedan uppåt på förhands gransknings bilden av appen som du vill stänga.

Tryck utanför en dialog ruta för att stänga den

På kontroll panelen kan du hitta enhets inställningarna. Om du vill öppna kontroll panelen och enhets inställningarna drar du från skärmens högra sida. Du kan öppna den när som helst, oavsett vad andra appar du använder i tiden.På kontroll panelen kan du hitta:

 • Egen vy

 • Kamerainställningar

 • Mikrofon alternativ

 • Stör ej-läge

 • Väntelg

 • Skärmens ljusstyrka

 • Enhets volym/högtalare

 • Åtkomst till enhets inställningar

 • Avsluta session (när du har skapat whiteboards eller anteckningar)

Nu kan du öppna inställnings menyn när du befinner dig i ett samtal utan att det kan avbrytas genom att följa vad som händer. inställningar-menyn öppnas som en dialog ovanför ditt samtal, och du kan göra de ändringar som du behöver, t. ex. ansluta till ett Bluetooth headset, utan att en fördröjning krävs.

Om du vill se enhetens kontakt information trycker du på enhetens namn i det övre vänstra hörnet på Start sidan.

Whiteboardtavlor

Alla whiteboard-whiteboardtavlor som du skapar i en session är öppna som separata appar. Om du vill växla mellan whiteboardtavlor drar du bara uppåt från botten på skärmen och trycker på en förhands gransknings bild för att öppna whiteboard-whiteboardtavlan.Filer

Filer är en ny app där du kan hitta de whiteboard-whiteboardtavlor som du har skapat på enheten. Men du kan även få till gång till andra filer som kan vara tillgängliga för dig på din enhet.

Om du ansluter en Webex App-rymd från appen till din enhet kan du öppna filer som delas i det här utrymmet från filer.

Samtals kontroller

Tryck på skärmen för att öppna samtals kontroller i ett samtal.

Alla kontroller som du behöver i ett samtal är på samma plats längst ned på skärmen.Här kan du hitta:

 • Webex Assistant för dold textning (endast värd)

 • Läslayout

 • Själv Läs och manuella kamera kontroller

 • Samtals kontroller

 • Deltagarlista

Dela i ett samtal

Vi har gjort ändringar i hur du kan dela innehåll i ett samtal.

När du trycker på knappen dela i samtal öppnas ett fönster. Du kan välja bland alla källor som är anslutna till din enhet.Detta kan vara följande:

 • Dator

 • Närhets program

 • Gästdelning

 • Börja dela en ny whiteboard

 • Filer från en Webex app-rymd om ett utrymme är öppet på enheten

Välj ett av alternativen och tryck på dela nu. Om du har en bärbar dator som är ansluten till enheten med en HDMI eller en USB-C-kabel är det det första alternativet.

Tryck på sluta dela på enhetens skärm när du vill sluta dela.

Visa mig framför en presentation

Du kan visa dig själv framför den delade resursen medan du presenterar på samma sätt som när du presenterar i ett mötesrum. Tryck på dela i samtals kontrollerna och växla på Visa mig framför presentationen och välj var du vill vara på skärmen. Tryck sedan på dela nu. Kameran måste vara öppen för att du ska kunna använda det här alternativet.

Visning av datorns skärm på enheten

Du kan använda din enhet som en anknytning för skärmen på din bärbara dator. Det går att hitta skärmen för bärbara datorer i aktivitets Switcher precis som de andra appar du använder.Du kan även visa din dator skärm medan du är i ett samtal. När du har valt att visa skärmen på din bärbara dator visas samtalet och presentationen i en film remsa. Om du vill att förhands granskningen ska vara mindre och samtalet ska vara större drar du nedåt från det handtag som visas på skärmen för förhands visning.

Du kan trycka på och dra i film remsan för att ändra den till ett litet flytande fönster. Du kan dra och släppa det flytande fönstret till något av de bestämda områdena på skärmen. På så sätt visas det inte i det sätt du vill se på datorns skärm.

Det här fungerar när din bärbara dator är ansluten till enheten med en HDMI eller en USB-C-kabel.

Sidlayouter

Vi har flyttat meny knappen layout till samtals kontrollerna, så det blir lättare att nå när du befinner dig i ett samtal. Du kan fortfarande välja en markering som passar din Mötes stil.

Om interaktivt innehåll, till exempel whiteboardtavlor eller anteckningar, delas i ett samtal ändras layouten automatiskt till det staplade alternativet. Detta ger bästa möjliga bild av innehållet som delas.

Administratörer kan växla till rums 11-upplevelsen för kort-och skriv bords serie enheter i organisationen.

Gå till enheter och inställningar från kund-vyn på https://admin.webex.com . Under Room 11 UI kan du växla mellan nya funktioner som standard för alla kort-och skriv bords serie enheter.

Om du vill förhandsgranska den nya upplevelsen på enskilda enheter kan du ange att UserInterface-konceptet för enhets konfiguration är Tablet-läget för en sammansättning. Se artikeln enhets konfiguration om hur du ändrar konfigurationer på enheter.

 • Companion-läget stöds för närvarande inte med rums nr 11.

 • Touch 10-eller Room-navigatören kopplad till en styrelse Pro med hjälp av Room 11 New UI stöds inte för närvarande.

 • Egen hanterings-och kamera kontroll är inte kompletta och fungerar inte som avsett.

 • Ljud volym från en ansluten indatakälla minskar inte när det finns ett inkommande samtal.

 • Anteckning på trådlös resurs är inte tillgänglig.

 • API: er relaterade till layout, ingångar och delning är inte redo och kan inte fungera som i rums-nr 10. Makron som använder dessa API: er kan fungera oförutsägbart.

 • Anknytningar för samtals gränssnitt visas inte i samtals kontroller.

 • Råd givande flöden stöds inte för närvarande i enheter som är länkade med Webex Edge för enheter.