När du är ansluten till datorn kan Webex Desk Camera fungera som indataenhet för video och ljud i Webex-appar och Webex Meetings.


Innan du använder kameran till ett Webex meeting eller samtal ska du stänga eventuella andra appar som kan använda din kamera.

Du kan använda din kamera under videosessioner i Webex och Webex Meetings så att de andra deltagarna kan se dig. Du kan välja kameran antingen innan du ansluter till mötet eller under ett möte.

Innan du börjar

  • Stäng eventuella appar som kan använda din kamera.

  • Anslut kameran till datorn.

1

Välj kameran som videoingång.

  1. Klicka på listrutepilen på knappen Stoppa video eller Starta video.

  2. Välj Cisco Webex Desk Camera.

2

(Valfritt) Välj kamerans integrerade mikrofon som ljudingång.

  1. Klicka på listrutepilen på knappen Ljud av eller Slå på ljud.

  2. Välj Mikrofon (Cisco Webex Desk Camera).

Du kan konfigurera att Webex-appen ska använda kamerans mikrofon som standardljudenhet för samtal och möten.

Innan du börjar

Anslut kameran till datorn.

1

Klicka på din profilbild och välj Inställningar > Ljud.

2

Välj Mikrofon (Cisco Webex Desk Camera) i listrutan Mikrofon.

3

(Valfritt) Justera ingångsnivån genom att dra volymreglaget åt vänster eller höger.

4

Klicka på Spara.

Du kan konfigurera att Webex-appen ska använda din Webex Desk Camera som standardkamera för videosamtal och möten.

Innan du börjar

Anslut kameran till datorn.

1

Klicka på din profilbild och välj Inställningar > Video.

2

Välj Cisco Webex Desk Camera i listrutan Kamera.

3

Markera kryssrutan Aktivera HD för att göra din video tydligare.


 

Webex-appen justerar videoupplösningen automatiskt baserat på din internetanslutning och datorns egenskaper.

4

(Valfritt) Klicka på Ändra virtuell bakgrund och välj en suddig eller virtuell bakgrund som du vill använda.

5

Klicka på Spara.