Vi levererar ständigt nya funktioner och förbättringar för de befintliga funktionerna. Se till att kamerans fasta program vara är aktuell så att du får de senaste funktionerna och förbättringarna. De nya funktionerna och förbättringarna i alla versioner av fast program varan finns i versions anteckningarna:

Du kan följa de metoder som anges i följande avsnitt för att uppgradera kameran. Vi rekommenderar att du använder Cisco Accessory Hub, som inte är beroende av andra appar.

Med Cisco Accessory Hub kan du uppgradera kamerans inbyggda program vara via webbläsaren. Verktyget kontrollerar automatiskt kameramodell och aktuell firmware-version, och om det finns en senare version tillgänglig kan du välja att uppgradera kameran.


 

Tänk på följande:

  • Besök Cisco Accessory Hub med den senaste versionen av Google Chrome eller Microsoft Edge.

  • Se till att kameran är ansluten till datorn under uppgraderingen.

Innan du börjar

Stäng alla andra appar som kan använda din kamera.

1

Anslut kameran till datorn.

2

Gå till Cisco Accessory Hub i webbläsaren.

3

Klicka på Anslut.

Tillåt att webbläsaren använder kameran om du uppmanas att göra det. Annars kan inte webbläsaren identifiera kameran.

skärmbild av startsidan på Cisco Accessory Hub
4

Välj kameran i listan över de enheter som du vill ha och klicka på Anslut.

5

Följ anvisningarna på skärmen.

6

När uppgraderingen är färdig ska du vänta i 30 sekunder på att kameran startar om.

Appen Cisco Desk-kamera söker efter uppdateringar när du startar appen eller ansluter kameran igen. Här körs också uppdaterings kontroller regelbundet när du håller det öppet.

Du kan se hur många uppdateringar som finns tillgängliga på fliken updates . Ett nummer 1 anger att det finns en uppdatering för antingen kamera appen eller kamerans fasta program vara. Siffran 2 innebär att det finns uppdateringar för både kameraappen och kamerans fasta programvara.

Om du inte ser en tillgänglig uppdatering kan du manuellt kontrol lera om det finns en ny fast program vara genom att klicka på Sök efter uppdatering i den fasta program varan .


 

Se till att kameran är ansluten till datorn under uppgraderingen.

Innan du börjar

Installera kamera appen och Stäng alla andra appar som kan använda din kamera.

1

Öppna appen Cisco Desk-kamera.

2

Gå till fliken updates och klicka på Starta uppdatering.

3

När uppgraderingen är färdig ska du vänta i 30 sekunder på att kameran startar om.

Du kan uppgradera kameran på Webex App när du blir ombedd att göra det. Om det inte är en bra tidpunkt för att starta uppgraderingen stänger du aviseringen och du kommer att bli ombedd att göra det senare.

Innan du börjar

Stäng alla andra appar som kan använda din kamera.

1

Klicka på uppdatera när du ombeds att starta uppgraderingen.


 

Se till att kameran är ansluten medan uppgraderingen pågår.

2

Klicka på klar i meddelandet när uppgraderingen är klar.

Kameran startas om när uppgraderingen har slutförts.

Med appen Cisco Desk-kamera kan du installera en fast program varu fil manuellt. Det här alternativet är praktiskt om du vill installera en tidigare version.


 

Se till att kameran är ansluten till datorn under uppgraderingen.

Innan du börjar

Hämta den fasta program varans fil och spara den på den lokala enheten.

Du kan hämta den fasta program varans fil för kameran från följande länkar. Du måste logga in för att kunna ladda ned filen.

1

Öppna appen Cisco Desk-kamera.

2

Gå till fliken updates och klicka på Välj fil.

3

Navigera till och välj den fasta program varan från den lokala enheten och klicka på Öppna.

Om du väljer fel fil med fast programvara klickar du på Ta bort och väljer rätt fil.

4

Klicka på Uppgradera för att starta.

5

När uppgraderingen är färdig ska du vänta i 30 sekunder på att kameran startar om.