Cisco-enheter har nu stöd för AirPlay och erbjuder ännu en enkel och välbekant delningsupplevelse. Användare kan ansluta trådlöst med sin iPhone, iPad eller Mac för att dela sin skärm, samarbeta och spela upp ljud- och videoinnehåll.


Den här funktionen fungerar bäst när Apple-enheten kör den senaste versionen av iOS/iPad/macOS.

Nätverkskrav

För att möjliggöra trådlös delning med AirPlay:

 • Apple-enheten och Cisco-enheten måste finnas i samma broadcast-domän (VLAN eller delnät). Detta är vanligtvis fallet på ett hemnätverk.

  eller

 • administratören måste aktivera stöd för identifieringssignaler på Cisco-enheten. Detta är vanligtvis fallet på ett företagsnätverk. Om signalstöd inte är aktiverat är AirPlay fortfarande tillgängligt, men kräver Bonjour-tjänster för nätverksstöd. IP-rutning krävs mellan subnät för att möjliggöra delning. Se tabellen nedan.


AirPlay-funktionen stöds inte när en proxy är aktiverad i nätverket. Vissa funktioner kan verka fungera, men konsekventa prestanda kan inte garanteras.


För Cisco-enheter med externa radioantenner (Room Kit EQ och Room Kit Pro) måste den externa antennen anslutas för att Bluetooth ska fungera.

Port

TCP eller UDP

Tjänst- eller protokollnamn

Servicenamn

Används av

80

TCP

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

http

AirPlay

443

TCP

Secure Sockets Layer (SSL eller HTTPS)

https

AirPlay

319, 320

UDP

Precision Time Protocol (PTP)

ptp

AirPlay

554

TCP/UDP

Real Time Streaming Protocol (RTSP)

rtsp

AirPlay

3689

TCP

Digital Audio Access Protocol (DAAP)

daap

AirPlay

5353

UDP

Multicast DNS (MDNS)

mdns

AirPlay

7000

TCP

AirPlay HTTP-server

http

AirPlay

32768-60999

TCP/UDP

Efemärt portintervall som krävs mellan subnät för delning

http

AirPlay

Konfiguration

Om du vill konfigurera AirPlay på en Cisco-enhet öppnar du enhetens webbgränssnitt eller Control Hub. Se artikeln Enhetskonfiguration för mer information. Välj sedan och ställ in följande konfigurationer.


Första gången du konfigurerar en Cisco-enhet behöver du internetanslutning med åtkomst till Webex-molnet under konfigurationen för att kunna ta emot etableringsinformation.

Internetanslutning är nödvändig för förstagångskonfiguration, konfiguration efter fabriksåterställning och konfiguration efter nedgradering av programvara.

Konfiguration > Video > Ingång > AirPlay > Läge

Aktivera AirPlay på enheten.

 • På. AirPlay är aktiverat på enheten.

 • Av (standard). AirPlay är inaktiverat på enheten.


När du har aktiverat AirPlay på en enhet i privat läge kan slutanvändare inaktivera och återaktivera det på egen hand i enhetens inställningar.

Konfiguration > Video > Ingång > AirPlay > Signal

Aktivera stöd för signalidentifiering.

 • Auto (standard). AirPlay-signalen är aktiverad och enheten kan upptäckas.

 • Av. AirPlay-signalen är inaktiverad och det går inte att identifiera enheten via signaltjänsten.

För signalidentifiering krävs Bluetooth®. Genom att aktivera beacon aktiveras även Bluetooth på Cisco-enheter som inte har en dedikerad Bluetooth-inställning. På Desk Series, Board Pro och Room Bar måste du aktivera och tillåta Bluetooth:

Konfiguration > Bluetooth > Aktiverad

 • Sant. Bluetooth är aktiverat på enheten och identifieringssignalen sänds.

 • Falskt (standard). Bluetooth är inaktiverat på enheten och identifieringssignalen sänds inte.

Konfiguration > Bluetooth > Tillåtet

 • Sant (standard). Bluetooth visas i enhetens inställningsmeny och användaren kan aktivera eller inaktivera det.

 • Falskt. Bluetooth-inställningen visas inte för användare på enheten.

Konfiguration > Video > Ingång > AirPlay > Identifieringsinstruktioner > Nätverksnamn

Definiera nätverksnamnet.

 • Standard tomt. Ange namnet på det nätverk som användaren ska ansluta till.

Konfiguration > Video > Ingång > AirPlay > Identifieringsinstruktioner > Visa nätverksinformation

Ange om du vill visa nätverksnamnet som angetts ovan för användaren eller inte.

 • Sant. Användaren kan se nätverksnamnet som du angett ovan på skärmen med AirPlay-information på enheten.

 • Falskt (standard). Ingen nätverksinformation visas för användaren.

Konfiguration > Video > Ingång > AirPlay > Säkerhetsläge

Definiera säkerhetsinställningar.

 • Lösenord. Enheten kräver lösenord för AirPlay-parkoppling. Användaren måste ange ett lösenord i enhetens webbgränssnitt. Om användaren inte anger något lösenord kommer enheten att återgå till standardinställningen och begära en pinkod.

 • PinAlways (standard för enheter i delat läge). Enheten kräver en pinkod vid varje AirPlay-parkoppling.

 • PinFirstTime (standard för enheter i privat läge). Enheten begär en pinkod vid den första AirPlay-parkopplingen. Efter första parkopplingen sparas enheten.

Spara ändringarna innan du stänger webbgränssnittet eller Control Hub. Detaljerad information om varje inställning finns i API-referenshandboken för Ciscos samarbetsenheter.

Läs den här artikeln om hur du delar trådlöst med AirPlay på Cisco-enheter och slutanvändarinställningar.