Se följande artiklar för mer information om Webex-schemaläggaren för Microsoft Outlook:

För användare:

För administratörer:

Med Webex-schemaläggaren kan Microsoft 365-användare schemalägga Webex-möten eller möten i personliga rum direkt från skrivbordet, webben och mobilapparna i Microsoft Outlook.

Klicka på Webex Meeting i menyfliksområdet för att lägga till ett vanligt Webex-möte eller ett möte i ett personligt rum för alla schemalagda avtalade tider som du skapar i Outlook.

Klicka på Webex-inställningar för att ändra mötestyp standardmöte från ett vanligt Webex-möte till ett möte i ett personligt rum.

När du har schemalägger mötet med Webex-schemaläggaren visar Kalender-inbjudan i Outlook uppgifter om hur man deltar i Webex-mötet.

Informationen om Webex-mötet som finns tillgänglig i mötesförfrågan inkluderar en länk eller knapp för att delta i mötet.

Delta via telefon genom att ringa numret i kalender inbjudan eller delta från ett videosystem eller -program genom att ringa videoadressen.

Om din administratör har aktiverat Webex Hybrid-kalendertjänst är det ännu enklare att delta i möten som schemalagts via Outlook.

En delta-knapp visas innan mötet startar på din videoenhet och även i Webex-appen.