For mer informasjon om Webex Scheduler for Microsoft Outlook, se disse artiklene:

For brukere:

For administratorer:

Webex Scheduler lar Microsoft 365-brukere planlegge Webex-møter eller Personal Room-møter direkte fra Microsoft Outlook-skrivebords-, web- og mobilapper.

Klikk Legg til Webex Meeting på båndet for å legge til et standard Webex-møte eller personlig rommøte til enhver planlagt avtale du oppretter i Outlook.

Klikk Webex-innstillinger for å endre standard møtetype fra et standard Webex-møte til et personlig rommøte.

Etter at du har planlagt møtet med Webex Scheduler, viser Outlook-kalenderinvitasjonen detaljer om hvordan du blir med i Webex-møtet.

Webex-møtedetaljene som er tilgjengelige i møteinvitasjonen inkluderer en lenke eller knapp for å bli med i møtet.

Bli med fra en telefon ved å slå nummeret i kalenderinvitasjonen eller bli med fra et videosystem eller en applikasjon ved å slå videoadressen.

Hvis administratoren din har aktivert Webex Hybrid Calendar Service, er det enda enklere å bli med i møter planlagt fra Outlook.

En bli med-knapp vises før møtet starter på videoenheten din og også i Webex-appen.