Du kan använda appen Webex för att ringa samtal på en Cisco-enhet när din app är ansluten till den.

  • Ring ett utrymme : När du ringer ett utrymme meddelas alla deltagare i det utrymmet på sina enheter. 
Under samtalets gång kan alla i rummet delta genom att trycka på den gröna Delta-knappen.

    Välj ett utrymme och klicka på Meet-ikonen .

  • Ring en kontakt : välj en kontakt och klicka på videosamtalsikonen. Välj Webex ring .