Cisco-enheter stöder nu AirPlay, vilket erbjuder ytterligare en enkel och välbekant delningsupplevelse. Anslut din iPhone, iPad eller Mac trådlöst för att enkelt dela din skärm, samarbeta och spela upp ljud- och videoinnehåll.


Den här funktionen fungerar bäst när Apple-enheten kör den senaste versionen av iOS/iPad/macOS.

Om du är administratör, se denna artikel om att konfigurera AirPlay på en Cisco-enhet, från enhetens webbgränssnitt eller Control Hub.

Du kan dela trådlöst till en Cisco-enhet som har konfigurerats för AirPlay. Gör så här för att starta delning med AirPlay:

1

Öppna Kontrollcenter på din iPhone, iPad eller Mac. Välj Skärmspegling.

2

Välj den Cisco-enhet du vill dela med.

3

Cisco-enheten visar ett lösenord (beroende på hur säkerhetsinställningarna har konfigurerats för den enheten).

Din Apple-enhet kommer att begära lösenordet.

4

Ange lösenordet på din Apple-enhet för att upprätta delningen.
 

På Board- och Desk-serien sveper du uppåt från den nedre delen av startskärmen för att öppna Uppgiftsväxlaren och växla till en annan app. Detta avslutar delningen.

Din systemadministratör aktiverar och konfigurerar AirPlay på Cisco-enheter, men det finns några inställningar som du kan komma åt och ändra på din enhet.

Tryck på Dela skärm På startskärmen. Tryck på Visa info och sedan på AirPlay-inställningar för att öppna inställningsskärmen.Du kan även öppna inställningsskärmen från menyn Enhetsinställningar i kontrollpanelen.

Om du vill stänga skärmen med AirPlay-inställningar trycker du på den och sedan på Stoppa förhandsgranskning, eller så kan du svepa uppåt från skärmens nedre del och välja en annan app eller startskärmen.

Tryck på Dela skärm På pekkontrollens startskärm. Tryck på Visa info på alternativet för AirPlay-delning. Då öppnas AirPlay-fjärrkontrollen som du kan använda för att ändra inställningarna för AirPlay på din enhetsskärm.Tryck på Stoppa förhandsgranskning för att stänga fjärrkontrollen.

Detta gäller inte för enheter i delat läge.

AirPlay aktiveras och inaktiveras på din enhet av systemadministratören på enhetens webbgränssnitt eller Control Hub. Om enheten är i privat läge kan du aktivera och inaktivera AirPlay i AirPlay-inställningarna.

Detta gäller inte för enheter i delat läge.

Systemadministratören kontrollerar säkerhetsinställningarna för AirPlay på enskilda enheter. När du initierar trådlös delning ber enheten sannolik om ett lösenord eller en pinkod, beroende vilka inställningar administratören har valt.

Om enheten är i privatläge är standardinställningen att du måste ange en pinkod första gången du parkopplar en Apple-enhet. Efter det sparar parkopplade enheter och du behöver inte ange pinkoden igen. På enheter i privat läge kan du även ändra kraven för pinkod eller lösenord i AirPlay-inställningarna på enheten.

Enheter i delat läge begär som standardinställning en pinkod vi varje AirPlay-parkoppling.

Öppna Undertexter och bildtexter inställningarna för att finjustera textens utseende på din Cisco-enhet under en AirPlay-skärmdelning.