Het gesprek gebruiken Om een gesprek te plaatsen.

Uw laatste 25 gesprekken staan in uw gespreksgeschiedenis om het makkelijker te maken. Voorspellend kiezen is ook inbegrepen, waarbij een lijst met suggesties wordt gegenereerd op basis van uw zoekopdracht.

Met uw telefoon kunt u eenvoudig een collega of een client bellen.

1

Tik op Bellen.

2

Voer een telefoonnummer of een naam in, of selecteer een gesprek in de lijst met recente gesprekken.

Tik Zoeken of bellen om het toetsenblok weer te geven. Voor internationale gesprekken is het plusteken (+) als eerste teken vereist. Tik op .?123 en selecteer + voordat u het telefoonnummer invoert.

3

(Optioneel) Voer de naam van een persoon in en zoek deze in het adresboek. Deze functie is alleen beschikbaar als de beheerder deze geconfigureerd heeft.

4

Tik op Bellen.

De ledlamp van de telefoon gaat branden wanneer de persoon uw gesprek accepteert. Een timer geeft de duur van het gesprek weer. Het gesprek wordt op uw scherm weergegeven wanneer u er een gebruikt.

5

Tik op Gesprek beëindigen om het gesprek te voltooien.

Beantwoord uw telefoon wanneer deze overgaat en start een gesprek met een andere persoon.

Het ledlampje op de telefoon gaat branden wanneer u een gesprek accepteert. Een timer geeft de duur van het gesprek weer en het gesprek wordt op het scherm weergegeven.

Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Tik op Antwoord.
  • Tik op Afwijzen als u het gesprek niet wilt beantwoorden.
  • Druk op Volume op uw telefoon. Het beltoonvolume is bij het volgende gesprek weer terug naar normaal.

U kunt uw gespreksvolume wijzigen om het zachter of harder te maken tijdens uw gesprekken. Op deze manier kunt u de andere persoon beter horen en kunnen anderen u beter horen.

Wanneer u het gesprekvolume aanpast, wordt het beltoonvolume niet aangepast.

Druk op Volume Links of rechts om het gespreksvolume aan te passen.

Als u bezig bent en niet wilt worden gestoord, kunt u binnenkomende gesprekken dempen. Het beltoonvolume is bij het volgende gesprek weer terug naar normaal.

Als u een binnenkomend gesprek hebt, drukt u op Volume onbeschikbaar

Wanneer u een gesprek voert, kunt u de audio dempen. Hiermee kunt u de andere persoon horen, maar de andere persoon hoort u niet.

Wanneer u het geluid dempt, branden de lampjes op de ledbalk rood en wordt het pictogram voor dempen weergegeven op het telefoonscherm en het aangesloten HDMI-beeldscherm.

1

Druk op Dempen Op de telefoon of Dempen op een uitbreidingsmicrofoon.

Wanneer u op een uitbreidingsmicrofoon drukt op Dempen, worden de telefoon en alle microfoons gedempt.

2

Druk nogmaals op Dempen om Dempen uit te schakelen.

Zet een gesprek in de wacht als u privé wilt praten of een tweede gesprek wilt voeren. U kunt maximaal twee gesprekken in de wachtstand hebben.

Deze functie is alleen beschikbaar als de beheerder deze geconfigureerd heeft.

1

Tik op In wacht.

2

Als u een gesprek in de wacht wilt hervatten, tikt u op Hervat.

U kunt eenvoudig schakelen tussen actieve gesprekken en gesprekken in de wacht. Uw gesprekken in de wacht wordt bovenaan het telefoonscherm weergegeven.

Deze functie is alleen beschikbaar als de beheerder deze geconfigureerd heeft.

Druk op Wisselen om te wisselen naar het gesprek in de wacht.

Uw actieve gesprek wordt in de wacht gezet.