Korzystanie z połączenia , aby nawiązać połączenie.

Aby to ułatwić, 25 ostatnich połączeń znajduje się w historii połączeń. Połączenia obejmują również wybieranie predykcyjne, czyli listę wygenerowanych sugestii, które są oparte na wyszukiwaniu.

Twój telefon pozwala łatwo zadzwonić do współpracownika lub klienta.

1

Kliknij Zadzwoń .

2

Wprowadź numer telefonu, nazwę lub wybierz połączenie z listy ostatnich połączeń.

Dotknij opcji Wyszukaj lub wybierz, aby wyświetlić klawiaturę. Połączenia międzynarodowe wymagają znaku plus (+) jako pierwszego znaku. Stuknij .?123 i wybierz + przed wprowadzeniem numeru telefonu.

3

(Opcjonalnie) Wprowadź nazwisko osoby i wyszukaj ją w książce telefonicznej. Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zostanie skonfigurowana przez administratora.

4

Dotknij opcji Call (Połącz).

Dioda LED telefonu zaświeci się, gdy dana osoba odbierze Twoje połączenie. Licznik czasu wyświetla czas trwania połączenia. Połączenie pojawi się na ekranie wyświetlacza, jeśli go używasz.

5

Dotknij opcji Zakończ połączenia, aby zakończyć połączenia.

Odbierz telefon, gdy dzwoni, i zacznij dyskusję z inną osobą.

Po odebraniu połączenia zapala się dioda LED telefonu. Licznik czasu wyświetla czas trwania połączenia, a połączenie pojawia się na ekranie wyświetlacza.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dotknij opcji Odbierz.
  • Stuknij opcję Odrzuć, jeśli nie chcesz odebrać połączenia.
  • Głośność prasy w dół na telefonie. Głośność dzwonka powróci do normalnego poziomu przy następnym połączeniu.

Możesz zmienić głośność połączenia, aby podczas rozmów było ciszej lub głośniej. Dzięki temu słyszysz rozmówcę, a inni słyszą Ciebie

Po ustawieniu głośności połączenia nie jest zmieniana głośność dzwonka.

Głośność prasy W prawo lub w lewo, aby dostosować głośność połączenia.

Jeśli jesteś zajęty lub nie chcesz, aby Ci przeszkadzano, możesz wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego. Głośność dzwonka powróci do normalnego poziomu przy następnym połączeniu.

W przypadku połączenia przychodzącego naciśnij przycisk Głośność w dół

Podczas połączenia można wyciszyć dźwięk. Dzięki temu możesz słyszeć drugą osobę, ale ona nie może słyszeć Ciebie.

Po wyciszeniu dźwięku pasek LED świeci na czerwono, a ikona wyciszenia jest wyświetlana na ekranie telefonu i podłączonego wyświetlacza HDMI.

1

Wyciszenie klawiszy Na telefonie lub Wycisz na mikrofonie rozszerzeń.

Po naciśnięciu przycisku wyciszenia na mikrofonie z możliwością wyprowadzenia telefon i wszystkie mikrofony zostaną wyciszone.

2

Naciśnij ponownie przycisk Wycisz, aby wyłączyć wyciszenie.

Zawieś połączenie, jeśli chcesz porozmawiać prywatnie lub chcesz wykonać drugie połączenie. Można mieć maksymalnie dwie zawieszone rozmowy.

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zostanie skonfigurowana przez administratora.

1

Dotknij opcji Zawieś.

2

Stuknij przycisk Wznów, aby wznowić połączenie z zawieszenia.

Można się łatwo przełączać między aktywnym a zawieszonym połączeniem. Zawieszone połączenia są wyświetlane w górnej części ekranu telefonu.

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zostanie skonfigurowana przez administratora.

Aby przełączyć się na zawieszone połączenie, naciśnij przycisk Zamień.

Twoje aktywne połączenie zostanie zawieszone.