Begränsning för delning mellan organisationsdomäner har genomdrivats när användare skapas i Webex Control Hub. Tyvärr har vi upptäckt att samma uppsättning av stränghet inte har påtvingats när vi skapar Webex-arbetsytor. Webex börjar nu validera e-postadresser för arbetsområdeskalender när de skapas. Om e-postmeddelandet innehåller en domän som redan ingår i en annan organisation avvisas registreringen.

Orsakerna till den här ändringen är:

  • Kommande funktioner med tätt synkronisering mellan AD-/synkroniserade organisationsresurser och arbetsytor, vilket i hög fall kan dra nytta av hanteringen av Webex-arbetsytor.

  • Risk att skadliga kalenderblockering hindras från oseriösa organisationer.

Vi närmar oss denna åtgärd i tre steg:

  1. Vi har redan begränsat alla icke-implementerade organisationer från att registrera e-postmeddelanden på domänen så att vi kan stänga möjligheten att ha illvillig aktivitet med detta dokument i kända namn.

  2. Vi kommer att stänga möjligheten för organisationer som för närvarande använder denna funktion att lägga till nya enheter med den angivna e-poststrukturen den 1 april 2022.

  3. Vi kommer att genomdriva den nya regeln, som avslår alla e-postregistreringar som strider domänanspråk policyn. Detta är schemalagt till den 1 juni 2022.

Förbered dig för den här ändringen

Se till att alla arbetsytor i din organisation är konfigurerade med ett kalender-e-postmeddelande som använder en domän som inte hävdas av en annan organisation. Om så inte är fallet finns det risk för att våra fungerande verkställande mekanismer påverkar dig.

Du kan kontrollera om domänerna du använder är tillgängliga i Control Hub. Läs mer om hur du verifierar domäner i avsnittet Lägg till och verifiera i artikeln Hantera dina domäner.


Vissa organisationer är konfigurerade att kräva domänverifiering av användar-e-postmeddelanden. Detta konfigurerade krav tillämpas nu även för e-postmeddelanden för arbetsytor.