Tilldelningar av breakoutsessioner för stationära och mobila enheter

Antalet deltagare i ett privat möte begränsas av möteskapaciteten i din plan. Till exempel, för planer som tillåter 1 000 personer, kan du ha upp till 100 breakoutmöten med upp till 10 personer i varje, 20 sessioner med 50 personer i varje och så vidare.

Mötesdeltagare som inte är tilldelade till breakoutmöten förblir i huvudmötet när det breakoutmötet startar.

1

Om tilldelningarna för det dialogruta-möte inte redan är öppna klickar du på Breakout-möten för att öppna den.

Knappen För möten

 

Endast en värd eller cohost kan ha tilldelningstilldelningen för det dialogruta mötet öppet åt gången.

2

Under Intetilldelad väljer du mötesdeltagarna som du vill tilldela.

Ange ett namn i sökfältet för att hitta en mötesdeltagare.

3

Klicka på Flytta till möte och markera alternativet privat möte klicka på Ny privat möte.

Antalet deltagare som har tilldelats varje privat möte visas inom parenteser bredvid namnet på privat möte.

1

Tryck på Fler Fler alternativ > under det här mötet.


 

Om knappen För det här mötet inte är tillgänglig redigerar någon annan det här mötet. Fråga värden eller cohost om de gör ändringar.

2

Välj den mötesdeltagare som du vill tilldela och välj sedan mötesdeltagaren eller privat möte ny session.

Antalet deltagare som har tilldelats varje privat möte visas inom parenteser bredvid namnet på privat möte.

1

Tryck på Fler Fler alternativ > under det här mötet.


 

Om knappen För det här mötet inte är tillgänglig redigerar någon annan det här mötet. Fråga värden eller cohost om de gör ändringar.

2

Välj den mötesdeltagare som du vill tilldela, knacka på Flytta till och välj sedan alternativet privat möte tryck på Ny session.

Antalet deltagare som har tilldelats varje privat möte visas inom parenteser bredvid namnet på privat möte.