1

För Windows och Mac går du till hjälp > Hälsokontrollerare > Ljud-och video statistik.

Hälso kontroll i Windows

För Mac, gå till hjälp > Hälsokontrollerare.

Hälso kontroll i Mac

2

Från Mötes kontrollerna väljer du indikatorn högst upp till höger på skärmen.

Indikator för nätverks kvalitet

När du har en dålig nätverks anslutning och din Mötes upplevelse är begränsad visas en avisering automatiskt.

3

Klicka på Granska hälso kontroll.

På sidan Health Checker kan du hovra över hälso statusen för mer information:

Tabell 1. Hälsostatus

Färg

Hälsostatus

Beskrivning

Grön

Bra

Du kan ha hela Mötes upplevelsen.

Gul

Dåligt

Problem kan orsaka vissa begränsningar för din Mötes upplevelse.

Röd

Dålig

Problem begränsar din Mötes upplevelse.

Om det uppstår problem kan du hitta sammanfattningen i hälso status, tillsammans med eventuella åtgärder för att åtgärda problemen. Du kan även Skicka problem rapporter direkt från sidan Health Checker.

Hälsokontrollerare
4

Gå till ljud video statistik för att se video anslutning och delning av ljud. För att se CPU: n och minnes användningen när innehåll delas väljer du dela innehåll.

Ljud-och video statistik dialogruta

1

Gå till möte > Ljud-och video statistik.

2

För att se CPU: n och minnes användningen när innehåll delas väljer du dela innehåll.

Ljud-och video statistik dialogruta