Webex skriv bords nav är enheten i mitten av arbets dagen, oavsett om du sitter vid kontoret eller hemma. Använd funktionen när du ringer samtal, ansluter till möten och delar innehåll från din dator. I slutet av dagen har enheten även enhets laddning.

Den här funktionen är endast tillgänglig för UCM-samtal.

Extension Mobility ger fördelarna med en personlig telefon linje. När du loggar in får du ett eget katalog nummer och dina egna Favoriter , senaste och katalog.

Din administratör ger dig dina inloggnings uppgifter.

Innan du börjar

Du får ditt användar-ID och en PIN-kod eller ett lösenord av din administratör.

1

Tryck på Extension Mobility.

2

Ange ditt användar namn och PIN.

Vi vill att Webex skriv bords nav ska vara ett användbart verktyg i verktygs lådan. Så vi lade till en trådlös laddnings knapp så att du kan ladda den mobila enheten.

Laddnings knapp satsen är den runda cirkeln på fram sidan av Skriv bords navet. Kom ihåg följande viktiga punkter:

  • Skyddande ärenden kan hindra mobil telefonen från att laddas.

  • Mindre mobil telefoner linjeerar inte med laddnings spolen. En del tillverkare säljer en för mindre telefoner så att de arbetar med laddnings knapp satsen.

  • En del enheter kan laddas snabbare än andra enheter. Justera din mobilen het med mitten av laddnings plattan för att uppnå bästa prestanda.


Trådlös laddning är en ny teknik. Din mobil telefon kanske inte stöder den så vi rådfrågar dokumentationen till mobil telefonen. Om den trådlösa laddningen inte är den kan du använda USB-porten på bak sidan av Webex skriv bords navet för att ladda den mobila enheten.

Vi vill att du ska få den bästa upplevelsen så att du inte kan ladda din mobil telefon med laddnings plattan. Vi rekommenderar dock att du läser laddningsinstruktionerna som medföljde din mobila enhet. Du kan behöva ta bort din mobiltelefon när den är fulladdad och låta batteriet tömmas innan du laddar den igen.

1

Placera mobil telefonen i telefonin med skärmen vänd utåt.

2

Kontrol lera laddnings ikonen på den mobila enhetens skärm och bekräfta laddnings statusen.

Webex skriv bords nav har utformats för att du ska kunna se din produktivitet så vi har lagt till en USB-port för laddning av mobil enheten Anslut den mobila enheten och låt den debiteras så att den är redo när du behöver den.

1

Anslut din telefon-USB-kabel till USB-A-porten på Skriv bords navet.

USB-A-porten sitter på bak sidan av Skriv bords navet till vänster på enheten.

2

Anslut din telefons USB-kabel till mobil telefonen.

Anslut din Webex skriv bords hubb och din dator så att din enhet kan slå på datorn.

Innan du börjar

Skaffa USB-C till USB-c-kabeln för att ansluta Skriv bords navet till datorn. Den följer med din enhet och har en blå markering i ena änden.

Anslut din bärbara dator och din Webex skriv bords nav med usb-c till usb-c-kabel.

Mer information om hur du hittar portarna för skriv bords navet finns i Webex skriv bords navet.

Om du har en docknings plats för headsetet ska du docka Cisco headset 730 så att headsetet förblir fullt laddat och redo att användas.

Det tar ungefär 2,5 timmar att ladda headsetet fullt ut. När ditt headset har debiterats blinkar ström INDIKATORn på den vänstra koppen för att Visa batteriets status.

Samtal och möten kopplas bort när du placerar ditt Cisco headset 730 i laddnings dockan. Det här är standardbeteendet om du inte inaktiverar funktionen i mobilappen för ditt Cisco-headset.

Tabell 1. Status på headset

Strömindikator

Laddnings status

Strömindikatorn lyser med fast grönt sken

Fulladdat

Strömindikatorn blinkar grönt

Hög

Strömindikatorn blinkar gult

Mellan

Strömindikatorn blinkar rött

Låg

Om du vill ladda ditt Cisco Headset 730 sätter du det vänstra öron området i dockan med knapparna som du har.