Figur 1. Cisco IP Phone 7800-serien, knappar och maskinvara