Şekil 1. Cisco IP Phone 7800 Serisi Düğmeleri ve Donanımı