Konfigurera Hybrid Context Service

Hybrid Context Service länkar din Context Service-distribution till Cisco Collaboration Cloud. Du kan administrera enkla uppgifter i din Context Service-distribution med Cisco Webex Control Hub.

Mer information om Context Service finns i Context Service-översikt.

Förutsättningar för Hybrid Context Service

När Context Service har aktiverats för din organisation visas Hybrid Context-kortet när du loggar in i din Cisco Webex Control Hub-administrering. Mer information om hur du aktiverar Context Service finns i Aktivera Context Service för din organisation .

Du kan använda registreringsmeddelandet för att registrera kluster för din organisation med Context Service. Mer information om hur du registrerar finns i Registrera programmet med Context Service.

Registrera Hybrid Context Service

För att registrera kluster som är länkade till Cisco Webex-molnet:

  1. Logga in till Cisco Webex Control Hub.

  2. Välj Tjänster i menyn till vänster.

  3. Leta upp Hybrid Context i avsnittet Hybridtjänster och klicka på Konfigurera .

    Resurssidan Hybrid Context öppnas.

  4. Klicka på Lägg till resurser för att öppna dialogrutan Lägg till resurs.

  5. Klicka på Lär dig hur för att se hur du kan registrera Hybrid Context Service-resurser.

Du kan även klicka på Lär dig hurHybrid Context-resurssidan om du vill se hur du kan registrera Hybrid Context Service-resurser.

Använda Hybrid Context

När du har slutfört Context Service-registreringen:

  1. Logga in till Cisco Webex Control Hub.

  2. Klicka på Tjänster att se alla tjänster som har aktiverats för ditt konto.

  3. På kortet Hybrid Context klickar du på:

Var den här artikeln användbar?