Innan du börjar

Administratören måste konfigurera ditt konto medHybrid-kalenderså att du kan schemalägga möten på detta sätt.

1

Gå till din arbetskalenderapp och schemalägg ett möte.

2

Lägg till personer i din inbjudan eller lämna fältet Deltagare tomt för att skapa ett utkast till ett möte eller en kommande avtalad tid.

3

Ange något av följande i fältet för mötesplats:

  • @webex:onetime – Skapar ett Webex-möte som hålls en gång.

  • @webex, @webex:Mitt rum eller @meet:Mitt rum – Skapar ettPersonligt rummötet.

  • @meet, @webex:utrymme eller @meet:utrymme – Skapar enmöte kopplat till ett utrymmeoch skapar automatiskt ett nytt utrymme iWebex-appenanvända mötets ämne som utrymmesnamn.

    Så här schemalägger du en nymöte kopplat till ett utrymmeeller ett återkommande möte för en befintligWebex-appenutrymme, se Schemalägga ett möte från ett utrymme .


 

Om du lägger till fler än ett nyckelord används endast det första (vänstra) nyckelordet. Ytterligare nyckelord ignoreras.


 

Administratören kan ändra standardbeteendet för @webex och @meet för din organisation. Administratören kan till exempel anpassa nyckelorden så att de @webex skapar enmöte kopplat till ett utrymmeoch ett nytt utrymme, och @meet skapar enPersonligt rummötet. Oavsett vilken administratörskonfiguration som helst kommer ett tillägg av :myroom till antingen nyckelordet alltid att skapa enPersonligt rummöte och lägga till :space till antingen nyckelordet kommer alltid att skapa enmöte kopplat till ett utrymmeoch ett nytt utrymme.

4

För att göra det enklare för personer att delta från ettWebexrum- eller skrivbordsenhet lägger du till enheten som en rumsresurs så att en Delta-knapp visas på enheten innan mötet startar:

  • I Windows klickar du på Schemaläggningsassistenten > Lägg till rum och väljer sedan enheten.
  • På Mac klickar du på > Lägg till rum eller på Rums finder > Lägg till rum och väljer sedan enheten.
5

Ange andra mötesalternativ och klicka sedan på Skicka .

Nästa steg

När du skapar enmöte kopplat till ett utrymmeutan deltagare skapas ett utrymme iWebex-appen. Om du vill lägga till deltagare i kalenderkalendern måste du även lägga till deltagarna iWebex-appenUtrymme.