Många inställningar och funktioner är aktiverade som standard. Men du kan anpassa dem efter dina behov.

Anpassa enheten i Cisco Webex Control Hub så att den passar dina behov.


Om du använder Vänteläge ska du observera följande begränsningar:

 • Vänteläge kräver CEC (Consumer Electronics Control), därför ska du ansluta din enhet till en skärmport som har stöd för HDMI-CEC.

 • Vissa HDMI-skärmar har stöd för HDMI-CEC, men inte för Vänteläge.

 • Driftsätt inte en HMI-växel mellan bildskärmen och enheten.

 • Du kanske måste aktivera vänteläge på skärmen och konfigurera funktionsinställningarna i Cisco Webex Control Hub.

Mer information om Vänteläge finns i HDMI-skärmens dokumentation.

Följande tabell beskriver de funktioner som finns tillgängliga i Cisco Webex Control Hub. Använd den här informationen när du konfigurerar dina funktioner.

Tabell 1. Funktioner och parametrar

Parameter

Typ av fält eller val

Standard

Beskrivning

DigitalSignageServer

Gör att du kan visa anpassat innehåll på skärmen.

Språk

Listrutemeny

Engelska (USA)

Välj önskat språk att visa.

Underhåll > Omstart

Gör ingenting

Starta om

Gör ingenting

Startar om enheten. Det påverkar inte dina inställningar och loggfiler bevaras.

Vänteläge > Kontroll

Av

Gör att skärmen kan gå till energisparläge. När inställningen är visas vilar skärmen när den är passiv.

Inaktivera den här parametern om skärmen inte har stöd för HDMI-CEC.

Vänteläge > Fördröjning

Skjutreglage

10 minuter

Ställer in fördröjningen innan enheten går in i Vänteläge och stänger av skärmen.

Om du konfigurerar digital skyltning återställs den här parametern till 120 minuter.

Tidszon

Listrutemeny

Automatisk

Konfigurera lokal tidszon.

UltrasoundVolume

Skjutreglage

100

Identifierar enheter i rummet som Cisco Webex-appen.


 

Vi rekommenderar att du låter standardinställningen stå kvar i fältet.

Alla molnbaserade funktioner konfigureras och styrs från Cisco Webex Control Hub. Du kan aktivera olika funktioner allteftersom dina behov förändras.

1

Från kundvyn på https://admin.webex.com/ går du till sidan Enheter.

2

Välj din enhet i inventeringen.

3

Bläddra nedåt och välj Avancerade konfigurationer.

4

Välj funktionen och konfigurera inställningarna.

5

Klicka på Använd.

6

Klicka på Stäng.

Med digital signatur kan du visa anpassat innehåll på enheten när den är passiv. Du kan visa annonsinnehåll och marknadsföra ditt varumärke, men även presentera tillkännagivanden och information för besökare och personal.

Skyltningsläget aktiveras efter ett antal minuters inaktivitet. Bilder visas inte under möten, delat skrivbord eller under kommande schemalagda kalenderhändelser.

Observera följande:

 • Maximal upplösning är 1920x1080. Om du laddar upp en större bild kan AppSpace ändra storlek på den.

 • Statiska bildformat som stöds är .png och .jpeg.


Dina skärminställningar påverkar dina digitala signeringsbilder. Om dina statiska bilder visas förvrängda eller i dålig kvalitet ska du ändra TV:ns skärminställningar. Exempelvis låter vissa skärmtillverkare dig sänka skärpan eller ändra bildläge till Dator eller motsvarandet. Mer information finns i dokumentationen som medföljde TV:n.

När du har konfigurerat digital signering ändras följande inställningar för vänteläge:

 • Standby > Kontroll återställs till På.

 • Standby > Fördröjning återställs till 120 minuter och vänteläge. Det är fördröjningen innan enheten övergår i vänteläge.

HTML5 stöds inte.

Mer information finns i AppSpace-dokumentationen för digital skyltning på https://docs.appspace.com/latest/how-to/configure-wallpaper-for-cisco-webex-share/

Innan du börjar

Du behöver ett AppSpace-administratörskonto och en HTTPS URL-adress till din AppSpace-kanal.

1

Från kundvyn på https://admin.webex.com/ går du till sidan Enheter.

2

Välj din enhet i listan och öppna Avancerade inställningar.

3

Välj DigitalSignageServer.

4

Ange din AppSpace-URL i fältet.

5

Klicka på Använd.

Administratörer kan låsa vissa av telefonens inställningar från Cisco Webex Control Hub. Det är ett bra sätt att begränsa antalet personer som har tillgång till inställningarna och förhindrar oavsiktliga förändringar av viktiga parametrar.

Det går inte att låsa upp parametrarna från telefonen vilket innebär att det inte går att utföra den här uppgiften innan telefonen har aktiverats.

Den här funktionen låser följande inställningar:

 • Språk

 • Tidszon

 • Aktivering av enhet

 • Nätverksanslutning

 • Återställ

Parametrarna är låses gruppvis. Du kan inte låsa individuella inställningar.

En hård fabriksåterställning låser upp telefonens inställningar.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Arbetsplats och söker efter din arbetsplats.

2

Välj arbetsplatsen, gå till Enheter och klicka på kugghjulsikonen.

3

Aktivera Låsningsinställningar för pekenheter.

4

Klicka på Klart.