Gå till https://www.webex.com/webexfromserviceproviders-downloads.html för att hämta Windows, Mac, iPhone, iPad och Android.

I Webex för Windows kan du välja en 32-bitars- eller 64-bitarsinstallation, kontrollera vilken systemtyp du har för att se vilken installation du måste använda:

  • På Windows 7 öppnar startmenyn > Alla program öppnar Tillbehör och öppnar sedan Systemverktyg och väljer Systeminformation.

  • I Windows 8 eller Windows 10 anger du systeminformation i fönstretssökområde.

I Webex för Mac kan du även välja mac OS Intel eller Mac OS Apple M1, installation för Webex eller kontrollera systemtypen för att se vilken installation du ska använda:

  • Öppna Apple-menynoch välj sedan Om den här datorn. Under fliken Översikt letar du upp processor eller dator och kontrollerar om det är Intel eller Apple.

Kontrollera Webex systemkrav och supportpolicy för att verifiera att du kan använda appen på din | enhet ellerwebbläsare.