Gå till https://www.webex.com/webexfromserviceproviders-downloads.html för att hämta Windows, Mac, iPhone, iPad och Android. För den senaste versionsinformationen för Webex-appen och mer information om nya funktioner, gå till Webex | Nyheter.

I Webex-appen för Windows kan du välja en 32-bitars- eller 64-bitarsinstallation, kontrollera din systemtyp för att se vilken installation du måste använda:

  • På Windows 7 öppnar startmenyn > Alla program öppnar Tillbehör och öppnar sedanSystemverktyg och väljerSysteminformation.

  • I Windows 8 eller Windows 10 anger du systeminformation i fönstretssökområde.

I Webex-appen för Mac kan du även välja mac OS Intel eller Mac OS Apple M1, installation för Webex, kontrollera din systemtyp för att se vilken installation du ska använda:

  • Öppna Apple-menynoch välj sedan Om den här datorn. Under fliken Översikt letar du upp processor eller dator och kontrollerar om det är Intel eller Apple.

Kontrollera Webex systemkrav och supportpolicy för att verifiera att du kan använda appen på din | enhet ellerwebbläsare.