Idite https://www.webex.com/webexfromserviceproviders-downloads.html na Windows, Mac, iPhone, iPad i Android. Da biste dobili najnovije informacije o verziji aplikacije Webex i saznali više o novim funkcijama, pogledajte Webex | Šta je novo.

Za Webex aplikaciju za Windows možete odabrati 32-bit ili 64-bitni instalacioni program, proverite tip sistema da biste videli koju instalaciju morate da koristite:

  • U operativnom sistemu Windows 7, "Start" > "Svi programi" otvorite stavku"Pribor", a zatim otvorite alatke "Sistem" i izaberite stavku "Informacije o sistemu".

  • U operativnim sistemima Windows 8 ili Windows 10 u oblasti pretraživanja prozora unesite informacije o sistemu.

Za Webex Aplikaciju za Mac možete odabrati i Mac OS Intel ili Mac OS Apple M1 čip, instalaciju za Webex, proverite tip sistema da biste videli koju instalaciju da koristite:

  • Otvorite Apple meni , azatim izaberite stavku Osnovni podaci o ovom Mac računaru. Na kartici Pregled potražite Procesor ili Čip i proverite da li je u redu Intel ili Apple.

Da biste proverili da li možete da koristite aplikaciju na uređaju ili Veb pregledaču, proverite smernice za webex | sistemske zahteve i smernice podrške.