When you're in a room with a Cisco Board, Desk, or Room Series device, the Webex app seamlessly connects to it. Once connected, you can easily initiate calls on the device and wirelessly share your screen using the app.

Du kan se om appen är ansluten när enhetsnamnet visas i din app. Välj enhetsnamnet och Dela på enhet för att börja dela ditt skrivbord med andra.Aktivera automatisk anslutning på din app om den har inaktiverats. Go to Settings and select Devices. On the Desktop app, toggle on Automatically connect to devices. On your mobile app, toggle on Use Ultrasound or Use NFC.

När du stänger av appen eller lämnar rummet kopplas appen bort från enheten. Frånkoppling kan ta upp till två minuter.

Appen upptäcker enheter genom att lyssna efter en ultraljudssignal eller genom att identifiera närliggande enheter baserat på Wi-Fi-information. Wi-Fi-upptäckten fungerar om administratören har aktiverat den.

Appen och anslutning till en enhet fungerar med både Windows och Mac samt de flesta Android- och iOS-enheter.


  • For the automatic connection to work, you can only have one device that uses ultrasound in a room.