När du befinner dig i ett rum med en Cisco Board-, Desk- eller Room-enhet ansluter Webex-appen sömlöst till den. När du är ansluten kan du enkelt initiera samtal på enheten och trådlöst dela din skärm med appen.

Du kan se om appen är ansluten när enhetsnamnet visas i din app. Välj enhetsnamnet och Dela på enhet för att börja dela ditt skrivbord med andra.Aktivera automatisk anslutning på din app om den har inaktiverats. Gå till Inställningar och välj Enheter . I skrivbordsappen aktiverar du Anslut automatiskt till enheter. I mobilappen aktiverar du Använd ultraljud eller Använd NFC.

När du stänger av appen eller lämnar rummet kopplas appen bort från enheten. Frånkoppling kan ta upp till två minuter.

Appen upptäcker enheter genom att lyssna efter en ultraljudssignal eller genom att identifiera närliggande enheter baserat på Wi-Fi-information. Wi-Fi-upptäckten fungerar om administratören har aktiverat den.

Enheterna som listas uppdateras automatiskt när en ny enhet läggs till. Observera att den här listan inte sparas i det lokala cacheminnet utan lagras i molnet. Listan visar upp till 5 enheter baserat på den senaste användningen. När en ny enhet är ansluten visas den överst i listan och ersätter enheten längst ner i listan.

Appen och anslutning till en enhet fungerar med både Windows och Mac samt de flesta Android- och iOS-enheter.


  • För att den automatiska anslutningen ska fungera kan du bara ha en enhet som använder ultraljud i ett rum.