1

Klicka på Innehåll i utrymmet och välj sedan.

2

Klicka på Delat i rummet , välj Länkade mappfiler och klicka sedan på en fil.


 

Om du har behörighet att redigera filerna i mappen OneDrive eller SharePoint Online kan du redigera filerna direkt från Webex.

Om du vill ta bort en länkad mapp från ett utrymme, klicka på Innehåll och välj . Välj sedan Länkade mappfiler, klicka på och välj sedan Avlänka mapp från utrymme.

1

I utrymmet knackar du på och väljer sedan Filer .

2

Knacka Länkad mapp, välj en mapp från ditt konto och tryck sedan på en fil.


 

Om du har behörighet att redigera filerna i mappen OneDrive eller SharePoint Online kan du redigera filerna direkt från Webex.