Länka mappar till det delade utrymmet i Webex.

1

Klicka på Innehåll i utrymmet och välj sedan Filer.

2

Klicka på Delat i rummet, välj Länkade mappfiler och klicka sedan på en fil.


 

Om du har behörighet att redigera filerna i mappen OneDrive eller SharePoint Online kan du redigera filerna direkt frånWebex-appen.

Om du vill ta bort en länkad mapp från ett utrymme, klicka på Innehåll och välj Filer. Välj sedan Länkade mappfiler, klicka på och välj sedan Avlänka mapp från utrymme.

1

I utrymmet knackar du på och väljer sedan Filer .

2

Knacka på Länkad mapp, välj en mapp från ditt konto och tryck sedan på en fil.


 

Om du har behörighet att redigera filerna i mappen OneDrive eller SharePoint Online kan du redigera filerna direkt frånWebex-appen.

1

I utrymmet knackar du på och väljer sedan Filer .

2

Knacka på Länkad mapp, välj en mapp från ditt konto och tryck sedan på en fil.


 

Om du har behörighet att redigera filerna i mappen OneDrive eller SharePoint Online kan du redigera filerna direkt frånWebex-appen.