1

W obszarze kliknij pozycję Zawartość , a następnie wybierzpozycję .

2

Kliknij pozycję Udostępnione w przestrzeni, wybierz pozycję Połączone pliki folderów, a następnie kliknij plik.


 

Jeśli masz uprawnienia do edytowania plików w folderze OneDrive lub SharePoint Online, możesz edytować pliki bezpośrednio z aplikacji WebexApp .

Jeśli chcesz usunąć połączony folder z przestrzeni, kliknij opcję Zawartość i wybierz pozycję . Następnie wybierz pozycję Połączone plikifolderów, kliknij pozycję , a następnie wybierz pozycję Odłącz folder od spacji.

1

W obszarze naciśnij pozycję , a następnie wybierz pozycję Pliki .

2

Naciśnij pozycję Folder połączony, wybierz folder ze swojego konta, a następnie naciśnij plik.


 

Jeśli masz uprawnienia do edytowania plików w folderze OneDrive lub SharePoint Online, możesz edytować pliki bezpośrednio z aplikacji WebexApp .

1

W obszarze naciśnij pozycję , a następnie wybierz pozycję Pliki .

2

Naciśnij pozycję Folder połączony, wybierz folder ze swojego konta, a następnie naciśnij plik.


 

Jeśli masz uprawnienia do edytowania plików w folderze OneDrive lub SharePoint Online, możesz edytować pliki bezpośrednio z aplikacji WebexApp .