1

Перейдіть до простору, натисніть Content (Вміст), а потім виберіть .

2

Натисніть Shared in space (Поширено в просторі) , а потім – Linked folder files (Файли в пов’язаній папці) і виберіть потрібний файл.


 

Маючи дозвіл на редагування файлів у папці OneDrive або SharePoint Online, ви можете робити це безпосередньо в програмі Webex.

Щоб від’єднати пов’язану папку від простору, натисніть Content (Вміст) і виберіть . Виберіть Linked folder files (Файли в пов’язаній папці) і натисніть , а потім – Unlink folder from space (Від’єднати папку від простору).

1

Перейдіть до простору, натисніть , а потім виберіть Files (Файли).

2

Натисніть Linked Folder (Пов’язана папка), відкрийте потрібну папку в обліковому записі, а потім виберіть файл.


 

Маючи дозвіл на редагування файлів у папці OneDrive або SharePoint Online, ви можете робити це безпосередньо в програмі Webex.

1

Перейдіть до простору, натисніть , а потім виберіть Files (Файли).

2

Натисніть Linked Folder (Пов’язана папка), відкрийте потрібну папку в обліковому записі, а потім виберіть файл.


 

Маючи дозвіл на редагування файлів у папці OneDrive або SharePoint Online, ви можете робити це безпосередньо в програмі Webex.