1

Klikk på Innhold i området og velg deretter .

2

Klikk på Delt i området, velg Filer i koblet mappe og klikk på en fil.


 

Hvis du har tillatelse til å redigere filene i OneDrive- eller SharePoint Online-mappen, kan du redigere filene direkte fra Webex.

Hvis du vil fjerne en koblet mappe fra et område, klikker du på Innhold og velger . Deretter velger du Filer i koblet mappe, klikker på og velger Koble mappe fra område.

1

Trykk på i området, og velg deretter Filer.

2

Trykk på Koblet mappe og velg en mappe fra kontoen, og trykk deretter på en fil.


 

Hvis du har tillatelse til å redigere filene i OneDrive- eller SharePoint Online-mappen, kan du redigere filene direkte fra Webex.