Rengör enhetens skärm genom att torka av den med en mjuk, torr duk – en rengöringstrasa medföljer. Du kan också använda en vanlig alkoholbaserad skärmrengöringsduk.

Enheten är utformad för normal kontorsanvändning och är inte avsedd för användning i sterila miljöer. Använd isopropylalkohol om du vill desinficera enheten. Desinficera inte enhetens pennor eftersom pennspetsen kan skadas.


Använd inte andra rengöringsmedel, till exempel allrengöringsmedel, eftersom de kan lösa upp skärmens skyddande beläggning.