1

Logga in på User Hub och klicka sedan Inställningar > Samtal > Samtalsinställningar.

2

Gå till Samtidig ring och aktivera växlingen.

3

Ange upp till 10 telefonnummer för att ringa samtidigt när telefonen tar emot ett inkommande samtal.

4

Om du inte vill att dessa telefonnummer ska ringa när du är i ett samtal markerar du kryssrutan bredvid Ring inte när du är i ett samtal.

5

Markera rutan bredvid Besvara bekräftelse för att be samtalsmottagaren att trycka på en knapp innan den ansluts.

Använd den här inställningen när du vill att samtalsmottagaren ska veta att det inkommande samtalet inte nådde dem direkt.

6

Om du vill konfigurera när dessa telefonnummer ringer ska du aktivera Tillämpa scheman.

7

Välj ett fördefinierat schema i listrutan.

Om du inte ser ett schema som du vill använda för den här inställningen kan du lägga till ett schema på fliken Scheman. Mer information finns i Skapa ett schema som ska tillämpas för samtalsinställningar.

8

Klicka på Lägg till schema för att ställa in följande parametrar:

  • Schemalägg– Välj det fördefinierade schemat för när du vill att samtal ska ringas samtidigt från listrutan.
  • Samtal från– Välj för att använda samtidigt ringa för samtal från Valfritt telefonnummer eller Välj telefonnummer. Om du väljer Utvalda telefonnummer anger du ytterligare information.
  • Ring eller Ring inte – Välj om du vill använda den sekventiella ringen på de samtal som passar inom dessa parametrar.
9

Klicka på Spara.

Ditt schema läggs till i ett bord Ring eller Ring inte. Du kan redigera eller ta bort scheman från tabellerna efter behov.


 

Ring har företräde framför Ring.

10

Klicka på Spara.