1

Gå till Webex-inställningar https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Från samtalsanvändarportalen går du till Samtalsinställningar.

3

Växla på samtidig ringsignal.

4

Ange upp till 10 telefonnummer för att ringa samtidigt när din telefon får ett inkommande samtal.

5

Om du inte vill att de här telefonnumren ska ringa när du är i ett samtal, markera rutan bredvid Ring inte under ett samtal.

6

Markera rutan bredvid Svara på bekräftelse för att be mottagaren av samtalet att trycka på en tangent innan den ansluts.

Använd den här inställningen när du vill att samtalsmottagaren ska veta att det inkommande samtalet inte har nått dem direkt.

7

Om du vill konfigurera när dessa telefonnummer ringer växlar du till Tillämpa scheman.

8

Välj ett fördefinierat schema i den nedrullningade menyn.

Om du inte ser ett schema som du vill använda för den här inställningen kan du lägga till ett schema på fliken Scheman i användarportalen för samtal. Mer information finns i Skapa ett schema för att tillämpa för samtalsinställningar.

9

Klicka på Lägg till schema för att ställa in följande parametrar:

  • När– Välj ditt fördefinierade schema i rullgardingsmenyn.
  • Samtal från– Välj om du vill acceptera samtal från val annat telefonnummer eller Välj telefonnummer. Om du väljer Välj telefonnummer, ange de ytterligare uppgifterna.
  • Ring eller Ring inte – Väljatt acceptera eller avvisa samtal som passar in inom dessa parametrar.
10

Klicka på Spara.

Ditt schema läggs till i en Ring eller Ring inte tabell . Du kan redigera eller ta bort scheman från tabellerna efter behov.

11

Klicka på Spara.

Exempel

Vill du se hur det går till? Titta på den här videodemonstrationen om hur du ställer in den samtidiga ringfunktionen i användarportalen för samtal.