1

Přihlaste se do uživatelského centra a klikněte na tlačítko Nastavení > Volání > Nastavení volání.

2

Přejděte na Simultánní vyzvánění a zapněte přepínač.

3

Zadejte až 10 telefonních čísel, která chcete vyzvánět současně, když telefon přijme příchozí hovor.

4

Pokud nechcete, aby tato telefonní čísla vyzváněla během hovoru, zaškrtněte pole vedle položky Nezvánět během hovoru.

5

Zaškrtnutím políčka vedle položky Potvrzení přijetí vyzvěte příjemce hovoru, aby před připojením stiskl klávesu.

Toto nastavení použijte, pokud chcete, aby příjemce hovoru věděl, že se k němu příchozí hovor nedostal přímo.

6

Pokud chcete nastavit, kdy budou tato telefonní čísla vyzvánět, zapněte možnost Použít plány.

7

Z rozevíracího seznamu vyberte předdefinovaný plán.

Pokud nevidíte plán, který chcete pro toto nastavení použít, můžete jej přidat na kartě Plány. Další informace najdete v tématu Vytvoření plánu pro nastavení hovorů.

8

Po kliknutí na možnost Přidat plán nastavte následující parametry:

  • Plán – z rozevíracího seznamu vyberte předdefinovaný plán pro současné vyzvánění hovorů.
  • Hovory od – vyberte, chcete-li použít současně vyzvánění pro hovory z libovolného telefonního čísla nebo vyberte telefonní čísla. Pokud zvolíte možnost Vybrat telefonní čísla, zadejte další údaje.
  • Vyzvánět nebo nevyzvánět – zvolte, zda chcete sekvenční vyzvánění použít na hovory, které odpovídají těmto parametrům.
9

Klikněte na možnost Uložit.

Váš plán je přidán do tabulky Ring nebo Don't Ring . Plány můžete podle potřeby upravit nebo odstranit z tabulek.


 

Don't Ring má přednost před Ring.

10

Klikněte na možnost Uložit.