I grupprum, om den person som skapade ett utrymme lämnar organisationen, fortsätter organisationen att äga lagrings-och lagrings policyn så länge det fortfarande finns personer i utrymmet. I konversationer med bara en annan person, organisationen som var och en är ägare till äger sin anställdes innehåll.

Principen definierar:

  • som äger innehållet som publiceras i utrymmet.

  • Hur länge innehållet lagras för. Efter den här tiden är allt innehåll borta och är irretrievable.

  • att ägaren av utrymmet kan övervaka och ta bort innehåll baserat på dess policy.

Klicka på Utrymmes information i utrymmet och välj Visa utrymmes policy.

Välj utrymmet, knacka på aktivitets menyn , Välj info och välj sedan Visa utrymmes policy.

Välj utrymmet, går till utrymmes inställningar och välj sedan Visa utrymmes policy.