Om den person som skapade ett utrymme lämnar organisationen kommer organisationen fortfarande att äga utrymmes-och lagrings policyn så länge som det fortfarande finns personer i utrymmet i grupp utrymmen. I konversationer med bara en annan person, den organisation som varje person tillhör äger sina anställdas innehåll.

Principen definierar:

  • Vem äger innehållet som publicerats i utrymmet.

  • Hur länge innehållet lagras för. Efter den tiden är allt innehåll borta och är irretrievable.

  • att ägaren av utrymmet kan övervaka och ta bort innehåll baserat på dess policy.

Välj utrymmet, klicka på information-menyn och välj sedan gå till utrymmes policy

Välj utrymmet, tryck på aktivitets menyn , välj Info och välj sedan fliken för att gå med utrymme.

Välj utrymmet, gå till utrymmes inställningar och välj sedan Visa utrymmes policy.