Den spegelvända visningen gäller endast din egen videobild. Din video sänds inte till andra mötesdeltagare i den spegelvända visningen. Om du vill se dig själv när andra deltagare ser dig under ett möte stänger du av den spegelvända vyn.

Du kan starta eller sluta visa din egen videobild i den spegelvända visningen innan du ansluter till ett möte eller under ett möte. Du kan även ställa in dina inställningar i Cisco Webex Meetings skrivbordsappen. Dina inställningar gäller för alla möten som du deltar i.

40.9 och senare

1

Innan ett möte väljer du Speglar inte min video iSpegla inte min video förhandsgranskningsfönstret:

Ikonen ändras till Spegla min video när du slutar visa din video i den spegelvända visningen.

2

Under ett möte väljer du Videoalternativ > Visa inte min video i din egen videobild för att sluta visa den spegelvända visningen eller Spegel min video för att visa den spegelvända visningen.


 
Du kan ställa in inställningar för alla möten som du deltar i Cisco Webex Meetings skrivbordsappen:
  • I Windows väljer du kugghjulsikonen längst upp till höger i Cisco Webex Meetings-appen och går till Inställningar > alternativ för att delta i möten. Välj Använd alltid följande ljud- ochvideoinställningar , markera eller avmarkera kryssrutan Spegel min video och välj Tillämpa.

  • På Mac väljer du Cisco Webex Meetings appmenyn och går till Inställningar för > alternativ för att delta i möte. Välj Använd alltid följande ljud- och videoinställningar och markera eller avmarkera kryssrutan Mirror my video (Spegel mina videor).

40.6.x och tidigare

1

Innan ett möte väljer du Sluta visa min egen videobild i den spegelvändaVisa inte längre min egen videobild i den spegelvända visningen visningen i förhandsgranskningsfönstret:

Stoppa spegelvy

Ikonen ändras till Visa min egen videobild i den spegelvända visningen när du slutar visa din video i den spegelvända visningen.

2

Under ett möte kan du välja Videoalternativ > Sluta visa min egen videobild i den spegelvända visningen i din egen videobild, eller Visa min egen videobild i den spegelvända visningen, för att visa den spegelvända visningen.


 
I skrivbordsappen Cisco Webex Meetings du inställningarna för alla möten som du deltar i:
  • I Windows väljer du kugghjulsikonen längst upp till höger i Cisco Webex Meetings-appen och går till Inställningar > alternativ för att delta i möten. Välj Använd alltid följande ljud- ochvideoinställningar , markera eller avmarkera kryssrutan Aktivera spegeleffekt och välj Tillämpa .

  • På Mac väljer du Cisco Webex Meetings appmenyn och går till Inställningar för > alternativ för att delta i möte. Välj Använd alltid följande ljud- och videoinställningar och markera eller avmarkera kryssrutan Aktivera spegeleffekt.

iOS

Den spegelvända visningen gäller endast din egen videobild. Din video sänds inte till andra mötesdeltagare i den spegelvända visningen. Stäng av den spegelvända vyn om du vill se dig själv när andra mötesdeltagare ser dig under ett möte i 40.10 och senare versioner av appen.

Du kan starta eller sluta visa din egen videobild i den spegelvända visningen innan du ansluter till ett möte eller under ett möte.

1

Knacka på Speglar inte min video i förhandsgranskningsfönstret innan ettmöte.

Ikonen ändras till när du slutar visa din video i den spegelvända visningen.

2

Under ett möte trycker du på Video och sedan på Speglar inte minvideo.

Om du vill aktivera den spegelvända visningen igen knackar du på Video och sedanPåPegling min video.