Du kan se vad som har ändrats på din webbplats genom att exportera en CSV-rapport.

Ändringsprotokollet listar administratörsuppgifter, vad som har ändrats och när ändringen utfördes.

Figur 1. Granskningslogg

De utskrivna rapporterna varierar beroende på din webbplatskonfiguration. Om du vill se vilka inställningar som vanligtvis inkluderas, se Webex granskningslogg.

1

Från kundvyn i https:///admin.webex.comgår du till Rapporter och väljer sedanKlassiska rapporter.

2

I avsnittet Allmänna rapporter väljer duGranskningslogg.

3

Välj fliken Webbplatskonfiguration.

4

Använd menyerna Från och Till för att välja ett datumintervall, och klicka sedan på Exportera rapport.

5

Välj att antingen öppna eller spara filen, och klicka sedan på OK.