Välj längst ned i mötesfönstret när du är i ett samtal eller i ett möte. Du kommer att veta att den fungerar när knappen blir röd, .

Om du vill slå på ditt ljud väljer du . Andra kan höra dig när knappen blir grå.

Om du är ansluten till ett Cisco-headset kan du även stänga av eller slå på ditt ljud från headsetet. Mer information finns i Ringa och besvara samtal med Cisco-headsetet 730 eller Använd ditt Cisco Headset 500-serien .