Under ett möte går du till Mötesdeltagare för att ta reda på vilka som har deltagit i mötet eller inte och om de deltar aktivt.


 

Ta en skärmbild av personlistan under mötet om du vill ha en påminnelse om vilka som deltog i mötet när det har avslutats.

 • I mötet – Visar personer som har deltagit i mötet, oavsett om de har deltagit från Webex-appen, från Meetings-appen eller från en videoenhet. På parkopplade rumsenheter visas namnen på alla som är parkopplade till den enheten. Du kan även se vilka som är värdar, har ljud av, delar, talar aktivt, deltar utanför din organisation, endast ansluter via telefon eller om någon har anslutit men inte ännu anslutit sitt ljud.


   
  För att hitta kontaktinformationen för någon i mötet håller du muspekaren över personens profilbild.
 • Väntar i lobbyn –Ibland kan personer som deltar behöva vänta i en virtuell lobby innan de går in. Du kan välja vilka du vill släppa in och vilka du vill hålla utanför

 • Inte i mötet – För ett schemalagt möte eller ett möte i ett personligt rum innehåller det här avsnittet personer som har fått en kalenderinbjudan till mötet men som inte har deltagit ännu. För Webex-appmöten som är kopplade till ett utrymme inkluderar det här avsnittet personer som ingår i utrymmet men som inte har deltagit ännu. I det här avsnittet ingår även alla personer som deltog i mötet men sedan lämnade det.

Under ett möte går du till Mötesdeltagare för att ta reda på vilka som har deltagit i mötet eller inte och om de deltar aktivt.


 

Ta en skärmbild av Mötesdeltagare lista under mötet om du vill ha en påminnelse om vilka som deltog i mötet efter att det har avslutats.

 • I mötet – Visar personer som har deltagit i mötet, oavsett om de har deltagit från Webex-appen, från Webex Meetings appen eller från en videoenhet. Parkopplade rumsenheter visar namnen på alla som är parkopplade till den enheten. Du kan även se vem som är värd, stängs av, delar, talar aktivt eller om någon har anslutit men inte ännu anslutit sitt ljud.


   
  Du hittar kontaktuppgifterna för någon i mötet genom att dubbeltryck profilbild.
 • Väntar i lobbyn –Ibland kan personer som deltar behöva vänta i en virtuell lobby innan de går in. Du kan välja vilka du vill släppa in och vilka du vill hålla utanför.

 • Inte i Meeting – För ett schemalagt möte eller ett möte i ett personligt rum innehåller det här avsnittet personer som har fått en kalenderinbjudan till mötet men som inte har deltagit ännu. För Webex-appmöten som är kopplade till ett utrymme inkluderar det här avsnittet personer som ingår i utrymmet men som inte har deltagit ännu. I det här avsnittet ingår även alla personer som deltog i mötet men sedan lämnade det.

Gå till personlistan under ett möte för att ta reda på vilka som har deltagit i mötet eller inte och om de deltar aktivt.


 

Ta en skärmbild av personlistan under mötet om du vill ha en påminnelse om vilka som deltog i mötet när det har avslutats.

 • I möte – Visar personer som har deltagit i mötet, oavsett om de har deltagit från Webex-appen, från Meetings-appen eller från en videoenhet. I parkopplade rumsenheter visas namnen på alla som är parkopplade till den enheten. Du kan även se vem som är värd, stängs av, delar, talar aktivt eller om någon har anslutit men inte ännu anslutit sitt ljud.

 • Inbjudna – För ett schemalagt möte eller ett möte i ett personligt rum innehåller det här avsnittet personer som har fått en kalenderinbjudan till mötet men som inte har deltagit ännu. För Webex-appmöten som är kopplade till ett utrymme inkluderar det här avsnittet personer som ingår i utrymmet men som inte har deltagit ännu. I det här avsnittet ingår även alla personer som deltog i mötet men sedan lämnade det.