När kameran arbetar med Webex eller Webex Meetings så identifierar Webex eller Webex Meetings enhetsanslutningen och rapporterar enheten till Cisco Webex Control Hub. Du kan visa och sortera enskilda kameror i Cisco Webex Control Hub. På varje kamerasida visas kameramodell, serienummer, firmware-version, anslutningsstatus och hur lång tid kameran har varit ansluten.

1

Logga in i Cisco Webex Control Hub och gå till Enheter.

2

Sök efter kameran i listan.

3

Klicka på kameran om du vill visa detaljer om den.