För att ställa in dessa funktioner måste det finnas antingen en lokal RoomControl-användare eller en lokal Integrator-användare på rumsenheten eller Board. Detta krävs vid kommunikation mellan rumsenheten eller Board och det externa kontrollsystemet. Du kan läsa mer om användarroller i artikeln om administration för lokala användare.

Du kan hämta eller starta redigeringen för rumskontroller på sidan In-Room Control via webbgränssnittet. Det finns också extra utvecklingsverktyg på webbsidan.

I guiden för anpassning som hör till de registrerade enheterna på företaget kan du läsa om följande:

  • Skapa en rumskontrollpanel med redigeringsverktyget In-Room Control.

  • Använda rumsenhetens API för att programmera rumskontrollerna.

  • Utöka användargränssnittet om du vill använda videodatakällor som är anslutna via en extern videoväxel.

Guiden om anpassning finns här. Välj den senaste versionen.

1

Från kundvyn i https:/​/​admin.webex.com gå till sidan Enheter och välj din enhet i listan. Rulla nedåt till enhetspanelen och klicka på Starta avancerade inställningar.

Om du har ställt in en Admin-, Integrator- eller RoomControl-användare för enheten har du åtkomst till Avancerade inställningar direkt genom att öppna en webbläsare och ange http(s)://<endpoint ip or hostname>.

2

Från sidan Integration, väljer du fliken Rumskontroll.

3

Klicka på Starta redigeringsprogram om du vill använda redigeringsprogrammet när du är ansluten till rumsenheten. Om du vill ha en kopia av redigeringsprogrammet som du kan använda offline klickar du på Hämta redigeringsprogrammet.

Exempel

Den här korta videon ger en introduktion till hur du kan använda rumskontrollen.