1

Gå till Team och klicka på Skapa ett team.

2

Ange ett namn för ditt team.

3

(valfritt) Ange en beskrivning av ditt team.

4

(valfritt) Lägg till personer i ditt team genom att ange deras namn eller e-postadress och välja dem från resultatlistan.

5

Klicka på Skapa.

1

Gå till Teams och knacka på Skapa ett team.

2

Ange ett namn för ditt team.

3

(valfritt) Ange en beskrivning av ditt team.

4

Knacka på Skapa.

1

Gå till Teams och klicka på Skapa nyttteam

2

Ange ett namn för ditt team.

3

(valfritt) Ange en beskrivning av ditt team.

4

Klicka på Skapa