Hotellet består av två saker: Hotell värd och hotell-gäst. Dessa funktioner fungerar tillsammans för att göra det möjligt för dig att ange specifika telefoner (värdar) som användare (gäster) kan logga in på och använda som sin egen telefon. När en gäst loggar in på en värd telefon överförs deras användarprofil automatiskt till enheten. Värden het blir användarens primära enhet under en angiven tids period.

Stegen som beskrivs här kan följas för att konfigurera en användare som en hotell gäst. För information om värdens telefon, se Konfigurera värd telefon.

1

Från kund visaren i https://admin.webex.comgår du till användare och väljer sedan den användare du vill ändra.

2

Välj samtal, Välj avancerade Samtals inställningaroch klicka på hotell.

3

Slå på hotelloch klicka sedan på Spara.