Gå till och välj var du vill vidarebefordra dina telefonsamtal, till exempel till röstbrevlåda, en annan arbetslinje om du har flera linjer (endast Unified CM) eller ett nummer som du Inställningar för telefon och vidarekoppling har ställt in tidigare. Eller, för att lägga till ett annat nummer, gå till och välj Öppna samtalsinställningar.

Inställningarna för telefon och vidare vidarebefordran blir gröna och förblir de så tills du ändrar inställningen tillbaka till Vidarebefordra intesamtal.

Knacka på din profilbild, gå till Samtal och välj sedan var du vill vidarebefordra dina telefonsamtal, till exempel till röstbrevlåda eller ett nummer som du har ställt intidigare. Du kan även lägga till ett annat nummer.

När du är klar syns samtalsikonen längst ner i appen och du ser en banderoll längst upp i samtalslistan som visar var dina samtal vidarebefordras.